Header image

Nieuwe thriller "Hels verlangen" schrijfster Corine Hartman

Hels verlangen - Het verdriet van een moeder slaat om in vernietigende wraaklust.

Het had aardedonker moeten worden. Er had een gure storm moeten woeden. Tegelijk met het geluid van de telefoon had ik ineen moeten krimpen bij een bliksemschicht met direct erna een krakende donderslag. Maar de zon schijnt uitbundig, als voorbode van een zomer die de mooiste van de eeuw moet worden, ook al is het voorjaar nog maar nauwelijks begonnen. Wat zegt hij toch? Sophie, een ongeluk?

Op een zonnige dag in maart wordt de ergste nachtmerrie voor een moeder gruwelijke waarheid. Emma Kortelings dochter Sophie belandt na een verkeersongeluk in een diep coma. In Emma groeit een allesverzengende haat, die haar immens verdriet luidkeels overstemt. Een hels verlangen tot pure vernietigingsdrang, met maar één doel: wraak nemen op de man die haar leven verwoest. Intussen strijdt Sophie, zonder dat iemand het merkt, voor haar leven. Of voor haar dood?Ander nieuws