Header image

Nieuwe koers voor Plattelandshuis

ACHTERHOEK - Stichting Plattelandshuis Achterhoek en Liemers gaat een nieuwe koers varen.

In plaats van een ‘subsidieloket’ gaat de organisatie meer fungeren als een aanjager en als een kenniscentrum over actuele vraagstukken van het landelijk gebied. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met overheden, ondernemers en onderwijs en maatschappelijke organisaties.

De koerswijziging is noodzakelijk omdat door overheidsbezuinigingen de subsidies voor plattelandsprojecten fors zijn teruggelopen. Desondanks hebben gemeenten en andere organisaties in het landelijk gebied van de Achterhoek en Liemers wel behoefte aan kennis over subsidies en financieringsbronnen. Ook hebben zij vragen over actuele vraagstukken in het landelijk gebied, zoals de gevolgen van een aangepast Europees landbouwbeleid, de klimaatverandering en ondernemen in het buitengebied.

Het bestuur van Plattelandshuis geeft het groene licht om op deze wensen in te spelen. Plattelandshuis kan de samenwerking tussen partijen in de Achterhoek en Liemers bevorderen en fungeren als aanjager die partijen opspoort , stimuleert en activeert. Daarnaast gaat Plattelandshuis de kennis uitbouwen over subsidies en actuele thema’s die in het landelijk gebied spelen. De actuele thema’s die Plattelandshuis in 2011 oppakt zijn: ‘aantrekkelijk buitengebied voor de volgende generatie’ (accent ligt op inrichting van het landelijk gebied), ‘vitaal en ondernemend platteland (accent ligt op gebruiksmogelijkheden van platteland), en ‘groen kennisnetwerk: vragen en kennis koppelen’.

“Met deze nieuwe koers leveren we maatwerk in een domein waar gebiedspartijen ook in de toekomst behoefte aan hebben”, zegt Gerrit-Jan van der Veen, manager van Plattelandshuis. “We werken met nieuwe energie aan een vitale, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo werken we - samen met andere organisaties - aan een krachtige Achterhoek en Liemers.”Ander nieuws