Header image

Nieuwe folder en brievenbus voor Clientenraad SKB

WINTERSWIJK - De Cliëntenraad van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk heeft sinds kort een nieuwe folder en een eigen brievenbus in de hal van het ziekenhuis. De Cliëntenraad van het ziekenhuis wil meer naamsbekendheid en wil vooral graag weten wat de mening is van patiënten en bezoekers over het SKB. In de nieuwe folder wordt onder andere uitgelegd wat de Cliëntenraad doet, wie er deel uitmaken van de raad en wat zijn bevoegdheden en rechten zijn. Op de laatste pagina van de folder kan iedereen zijn adviezen, opmerkingen of suggesties over het SKB kwijt. Deze pagina kan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Cliëntenraad, maar ook in de brievenbus van de Cliëntenraad worden gedeponeerd. De brievenbus hangt in de centrale hal bij de receptie. De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten en cliënten van het Streekziekenhuis. Regelmatig vindt er overleg plaats met de directeur van het ziekenhuis over onderwerpen als voeding, kwaliteitsbeleid, informatieverstrekking en privacy. De raad behandelt geen individuele klachten, hiervoor heeft het SKB een aparte klachtenregeling. Wel krijgt de Cliëntenraad via de klachtencommissie inzicht in de aard van de klachten.

Ander nieuws