Header image

Nieuwe fietsroutebundel Kerkenpaden in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Op vrijdag 9 juli is de nieuwe fietsroutebundel Kerkenpaden in de Achterhoek, samen met de bijbehorende website, in gebruik genomen door gedeputeerde mevrouw van der Kolk van de provincie Gelderland. Hiermee wordt een lang gekoesterde wens werkelijkheid: de kerkenpaden in de verschillende dorpen in de Achterhoek met elkaar verbinden met behulp van het fietsknooppuntensysteem. De routebundel bestaat uit liefst tien rondgaande dagroutes en een meerdaagse routesuggestie met overnachtingen en bagage nabrengservice. Onderweg kunnen diverse bezienswaardigheden worden bezocht, waaronder uiteraard de kerken in de desbetreffende dorpen, maar ook wijngaarden, zuivelboerderijen, musea en pleisterplaatsen. Omdat kerkgangers vroeger vaak flinke afstanden moest overbruggen om bij een kerk te komen,vaak twee keer per dag en omdat veel rechtstreekse wegen niet bestonden, liepen ze veilig binnendoor: over weilanden, langs slootjes, over bruggetjes en door bossen. Hierbij liepen ze noodgedwongen over de grond van de buren, maar iedereen kreeg recht van overpad. Zo ontstond een groot netwerk van vele kerkenpaden. Maar met de komst van gemotoriseerd vervoer en de ruilverkaveling in de jaren ’70, raakten de kerkenpaden in de vergetelheid en verdwenen de laatste kerkenpaden, samen met vele houtwallen en drinkpoelen voor het vee. Begin jaren ’90 was de ‘Stichting Zieuwentse Kerkepaden’ de eerste in een reeks van zeven stichtingen die begon aan het herstel van verschillende kerkenpaden in de Achterhoek. Inmiddels is een kleine 40 kilometer kerkenpad in ere hersteld. Het gaat niet alleen om cultuurhistorisch herstel, maar ook om landschapsontwikkeling. Zo zijn op diverse plaatsen kikkerpoelen aangelegd en delen van beekjes hersteld. Onderweg staan verschillende kunstwerken langs de route. Daarnaast gaat het ook om de bevordering van de verkeersveiligheid (van het buitengebied naar de kern van het dorp) en om sociale aspecten als de bevordering van de leefbaarheid. Door het opzetten van een pool van vrijwilligers, die voor onderhoud zorgen, is de saamhorigheid in de kleine kernen bevorderd. Tegenwoordig zijn de paden allemaal vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers en lopen ze kris kras door het prachtige Achterhoekse landschap, vaak over grond van boeren of privé-eigenaren. Sinds 2009 is de Achterhoek aangesloten op het internationale netwerk van fietsknooppunten. Het Achterhoekse fietsroutenetwerk is bijna 1.500 kilometer lang en telt 330 zogenaamde knooppunten. Deze zijn te herkennen aan het groen witte bordje met het getal van het knooppunt erin. Met de komst van het knooppuntensysteem is het op maat mogelijk eigen routes samen te stellen. Rondom de kerkenpaden zijn nu op basis van het fietsknooppuntensysteem meerdere routes ontwikkeld, die de kerkenpaden van de verschillende dorpen met elkaar verbinden. Deze routes zijn bijeen gebracht in een fietsroutebundel en zijn tevens op de website www.achterhoeksekerkenpaden.nl te vinden. De fietsroutebundel bestaat uit tien rondgaande routes die lopen in het oostelijke deel van de Achterhoek, tussen Winterswijk en Zieuwent en tussen Groenlo en Sinderen. De daglussen starten bij een VVV of een Toeristisch Overstap Punt (TOP) en variëren in lengte tussen de 16 en 42 kilometer. Verder wordt een meerdaagse routesuggestie gedaan; in vier dagen tijd kunnen alle kerkenpadenroutes gefietst worden. Overnachten kan in één van de hoteladressen die als suggestie in de bundel zijn genoemd. De routebundel is luxe uitgevoerd, weerbestendig en met goed kaartmateriaal. Formaat is 21 bij 21 cm, zodat ze passen in de routeklemmen op het fietsstuur. De bundels zijn te koop bij de VVV’s in Oost-Achterhoek voor € 8,95 per stuk.

Ander nieuws