Header image

Nieuwe bundel Dialectkring Achterhook en Liemers

ACHTERHOEK - De Dialectkring Achterhook en Liemers heeft het voornemen om in het najaar van 2012 een bundel met verhalen en gedichten uit te geven. Dit in verband met het feit, dat de kring in dat jaar 55 jaar bestaat.

De schrijvers, die woonachtig zijn in of afkomstig uit de Achterhoek / Liemers worden hierbij uitgenodigd om een bijdrage te leveren voor deze bundel in één van deze dialecten. De bijdrage kan bestaan uit verhalen en/of gedichten. Per schrijver zijn vijf inzendingen toegestaan.

De omvang van de verhalen mag hoogstens vijf A4-tjes bevatten. Het thema van het ingezonden werk is vrij. Het ingezonden werk mag nog niet in boekvorm of in een tijdschrift, met uitzondering van “De Moespot”, zijn gepubliceerd.

Een jury bestaande uit Diana Abbink, Arend Heideman en Wim Wijnands, zal de ingezonden bijdragen selecteren voor de uitgave. De bijdragen dienen bij voorkeur als Word-document per e-mail te worden aangeleverd. Voor niet-computergebruikers: Getypt mag ook.

Het adres voor inzending is: H.G. Lettink Mortonhof 15 7908 AN Hoogeveen Tel: 0528 265 111 E-mail: hg.lettink@planet.nl

Daar is ook een volledig reglement m.b.t. de inzendingen verkrijgbaar.De inzendtermijn voor de bijdragen aan de bundel eindigt op 31 december 2011.Ander nieuws