Header image

NIAZ-accreditatie SKB met vier jaar verlengd

WINTERSWIJK - Vrijdag 1 oktober ontving het Streekziekenhuis Koningin Beatrix het bericht dat de NIAZ-accreditatie, een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen, met maar liefst vier jaar is verlengd.

Na het behalen van de tweede plaats in de jaarlijkse AD Ziekenhuis Top 100 is dit een bevestiging dat het Achterhoekse ziekenhuis een goede kwaliteit van zorg biedt. Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen) toetst of zorginstellingen hun organisatie zó hebben ingericht, dat ze op reproduceerbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg leveren. Het NIAZ beoordeelt alle ziekenhuizen volgens dezelfde normen en het systeem is een goede graadmeter voor de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.

De NIAZ-toetsing is gebaseerd op specifieke normen. Tijdens het auditbezoek beoordeelt het auditteam van het NIAZ of het ziekenhuis ook daadwerkelijk werkt volgens de gemaakte afspraken. Het auditteam bestaat uit 9 auditoren. Gedurende de week dat het auditteam in het ziekenhuis aanwezig was, hebben zij met ruim 80 medewerkers gesproken. Daarnaast heeft het team uitgebreid onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid en toepassing van instructies , richtlijnen en protocollen. Ook kijken zij of die afspraken bijdragen aan een goede organisatie van alle werkzaamheden. Het bezoek resulteert uiteindelijk in een auditrapport. Op basis van dit auditrapport heeft het bestuur van het NIAZ besloten dat het ziekenhuis voldoet aan de 'noodzakelijke voorwaarden voor accreditatie en ontvangt het ziekenhuis het accreditatiebewijs.

SKB-bestuurder Henri Janssen is bijzonder blij met de verlenging van de NIAZ-accreditatie:”Alle medewerkers, medisch specialisten, leidinggevenden van ons ziekenhuis verdienen een groot compliment. Het is na het behalen de tweede plaats in de AD Ziekenhuis Top 100 alweer het tweede bewijs in korte tijd dat ons relatief kleine ziekenhuis zorg verleend van uitmuntende kwaliteit. Uiteraard doen we ons best om dit hoge niveau vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.”Ander nieuws