Header image

Netwerk ‘Echte Vrienden van de Achterhoek’ van start

ULFT - Het netwerk ‘Echte Vrienden van de Achterhoek’ gaat op vrijdag 5 november van start met de ‘Echte Vrienden van de Achterhoek’ netwerkborrel in de Drufabriek in Ulft. Tijdens deze bijeenkomst komen mensen met creatieve ideeën en bijzondere initiatieven bij elkaar om ideeën te delen en samenwerkingen met elkaar aan te gaan. De entree is gratis.

Regio Achterhoek heeft in samenwerking met de Drufabriek, Villa Ruimzicht en Achterhoek Zakelijk een netwerk opgestart om de Achterhoek nog steviger op de kaart te zetten. Door het faciliteren van netwerkborrels bieden zij ruimte voor inspirerende ontmoetingen. Het netwerk ‘Echte Vrienden van de Achterhoek’ staat open voor iedereen die de Achterhoek een warm hart toe draagt en de regio wil versterken door samenwerking. Of het nu gaat om ondernemers, bestuurders, mensen met particuliere initiatieven of innovatieve ideeën: Echte Vrienden van de Achterhoek nodigt hen allen uit om ideeën met andere Vrienden te delen.

De netwerkborrels van ‘Echte Vrienden van de Achterhoek’ vinden iedere eerste vrijdag van de maand plaats van 16.00-18.00 uur, afwisselend in de Drufabriek te Ulft en Villa Ruimzicht te Doetinchem. Vanaf januari 2011 bieden de Échte Vrienden diverse soorten ‘bijzondere vriendschap’ aan, waarbij Vrienden bijvoorbeeld toegang krijgen tot de website, het maandelijkse ‘Échte Vrienden Magazine’ ontvangen of deel kunnen nemen aan het jaarlijkse ‘Échte Vrienden Gala’.

Aanmelden voor de netwerkborrel op vrijdag 5 november in de Drufabriek kan vrijblijvend via vriendenvandeachterhoek@gmail.comAnder nieuws