Header image

Nader onderzoek herverdeling capaciteit over politieteams

NOORD- EN OOST GELDERLAND - Het Regionaal College heeft vandaag, donderdag 25 maart 2010, nogmaals aandacht gevraagd voor de herverdeling van het politiepersoneel over de politieteams in politieregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze herverdeling van capaciteit is onderdeel van de zogenoemde Veiligheidsstrategie 2013 die het politiekorps heeft ingezet om de kwaliteit van de politiezorg zo goed mogelijk te handhaven en tegelijkertijd, mede door landelijk opgelegde bezuinigingen, een betaalbare organisatie te blijven. De herverdeling van het politiepersoneel over de politieregio leidde al eerder tot onvrede binnen het Regionaal College. De burgemeesters erkennen dat de politie niet ontkomt aan een krimp van 176 formatieplaatsen tot 2013, maar blijven verontrust over het aantal politieagenten dat op sommige teams zou moeten worden ingeleverd. Met name de politieteams in de Achterhoek en de Veluwe zouden capaciteit moeten inleveren. Ook nu gaven de burgemeesters aan dat de bezuinigingen niet ten koste van ‘blauw’ mogen gaan. Korpsbeheerder Fred de Graaf hield het Regionaal College de landelijke actualiteiten voor, waaronder het rapport over het nieuwe Budget Verdeelsysteem, dat gaat over een capaciteits-verdeling van de politie, en het normkostenonderzoek, dat gaat over de kosten per agent. Deze onlangs ontstane landelijke discussie over een nieuw Budget Verdeelsysteem voor de Nederlandse politie, waarbij landelijke gebieden als de politieregio Noord- en Oost-Gelderland mogelijk meer politiemensen zouden moeten krijgen, speelde een belangrijke rol in de discussie binnen het Regionaal College van vandaag. In december vorig jaar stemde het Regionaal College in met de overige punten van de Veiligheidsstrategie 2013 van de politieregio. De belangrijkste punten van de Veiligheidsstrategie zijn het samenvoegen van politieteams (schaalvergroting) en werken met het principe van verschillende niveaus van politiebureaus (front- en backoffice). Deze plannen zijn ingezet vanwege de aanhoudende bezuinigingen die de politie treffen. De korpsbeheerder gaat opnieuw kijken hoe de problematiek met betrekking tot de politiesterkte kan worden opgelost.

Ander nieuws