Header image

Mystery guest onderzoek: alcoholverkoop onder de 16

ACHTERHOEK - Bij 87% van de horeca, sportkantines en winkels wordt de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholverkoop niet nageleefd. In het kader van het regionale alcoholmatigings-project is een mysteryshop onderzoek uitgevoerd in 12 gemeenten van de Achterhoek en de Stedendriehoek.

15-jarigen bezochten in totaal 176 verschillende locaties. Zij deden bij elke locatie twee aankooppogingen en konden bijna overal alcohol kopen, ook als zij hun identiteitskaart (ID) lieten zien. Bureau NUCHTER onderzocht in het kader van het gezamenlijke alcoholmatigingsproject ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek’ hoe het is gesteld met de naleving van de leeftijdsgrenzen die de Drank- en Horecawet stelt. Vijftien mysterykids (jongeren van 15 jaar) gingen vanaf april tot en met juni 2011 op pad om steekproefsgewijs in 176 cafetaria’s, horecagelegenheden, slijterijen, sportkantines en supermarkten alcohol te kopen.

Wettelijk gezien mogen jongeren pas vanaf 16 jaar zwak-alcoholische dranken zoals bier, mixdrank en wijn kopen en vanaf 18 jaar sterke drank. Verkopers van alcohol moeten daarom eerst de leeftijd van de koper vragen en deze vaststellen door controle van een geldig identiteitsbewijs.

Uit dit onderzoek blijkt dat dit bij 82% van de aankooppogingen niet correct gebeurt. De slijterijen houden zich relatief het best aan de wettelijke leeftijdsgrens (56%), gevolgd door slechts 25% van de supermarkten. De sportkantines (16%), horeca (12%) en cafetaria's (2%) scoorden het slechtst. Volgend jaar komt de taak om de leeftijdsgrens te handhaven bij de gemeente te liggen. Dit mysteryshop onderzoek kan worden gezien als een eerste meting om te kijken hoe de bestaande situatie is en de noodzaak tot handhaving.

Elf gemeenten van de Achterhoek en Stedendriehoek voeren samen met politie, OM, Halt, IrisZorg, Tactus en GGD Gelre-IJssel projectactiviteiten uit om het alcoholgebruik van jongeren terug te dringen. De activiteiten richten zich op ouders, scholen, horeca, jongerenwerk en sportverenigingen. De inzet is om op iedere plek waar jongeren komen zo veel mogelijk dezelfde boodschap te laten horen: zo lang mogelijk uitstellen van het gebruik van alcohol. Een goede naleving van de leeftijdsgrenzen is hierbij een belangrijk punt.Ander nieuws