Header image

Ministerie van VWS vol lof over initiatief SKB

WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk ondersteunt de landelijke campagne voor orgaandonatie, Nederland zegt JA, op eigen wijze. Het ziekenhuis wil bezoekers en patiënten stimuleren om zich te registreren in het donorregister. Registratie betekent dat iemand zich kan inschrijven als donor, maar ook kan aangeven dit niet te willen. De landelijke campagne is een gezamenlijk initiatief van een aantal partijen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Transplantatie Stichting en verschillende gezondheidsfondsen waaronder de Nederlandse Hartstichting. Via promotiebeelden en teksten op de schermen van SKB tv, die in alle wachtruimtes van de poliklinieken hangen, wil het ziekenhuis mensen bewust maken van het belang van donorregistratie. Het SKB is het eerste ziekenhuis dat zich op deze manier aansluit bij de landelijke campagne. De projectleider van de landelijke campagne, drs. N.K. Doeve van het ministerie van VWS, juicht het initiatief van het SKB toe en hoopt dat andere ziekenhuizen zullen volgen. In het SKB worden patiënten al sinds jaren tijdens het opnamegesprek gevraagd naar registratie in het donorregister. Het doel ervan is bewustwording bij patiënten, vertelt donatiefunctionaris Irma Asschert. Met de oproep op de beeldschermen aan patiënten en bezoekers om zich te registreren, gaat het ziekenhuis een stap verder. Het SKB richt zich daarmee actief op patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. “Registratie in het donorregister is belangrijk, voor de patiënt en voor zijn naasten”, licht Irma Asschert toe. “Want door registratie van de keuze kan er geen misverstand bestaan over de wens van de overledene betreffende orgaan- en weefseldonatie. Deze wens wordt dan ook uitgevoerd. Voor de naasten betekent het dat zij na het overlijden van hun dierbare geen moeilijke beslissing hoeven te nemen.” Uit cijfers van het SKB blijkt dat bij raadpleging van het donorregister ongeveer de helft van de mensen niet geregistreerd staat. Daarom hecht het ziekenhuis veel waarde aan bewustwording van de patiënt wat betreft donorregistratie. Asschert: “Registratie in het donorregister moet steeds opnieuw onder de aandacht van de mensen worden gebracht.”

Ander nieuws