Header image

‘MIjn idee, een goed idee?!’

ACHTERHOEK- Informatieavond over startersproject toeristische sector In de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Oude IJsselstreek gaat het project ´Mijn idee, een goed idee?!´ van start. Dit project biedt aspirant-ondernemers en starters in toerisme en recreatie ondersteuning bij het omzetten van hun idee naar een ondernemingsplan. Hiervoor werken Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, NORT Gelderland, Achterhoeks Bureau voor Toerisme en de gemeenten samen. Een gratis informatieavond voor geïnteresseerden vindt plaats op 27 januari 2011 om 19.30 uur in Wijndomein Besselinkschans, Heringsaweg 18, 7137 PH Lievelde (gem. Oost Gelre). Workshops en kennisbijeenkomsten Het traject voor de deelnemers bestaat uit vijf workshops voor het schrijven van een ondernemingsplan. Daarnaast worden kennisbijeenkomsten aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld marketing en promotie, regelgeving, financiën of veiligheid. Knowhow Uniek aan dit project is dat vanaf het begin nauw met de gemeenten wordt samengewerkt. De deelnemer ziet dus direct de haalbaarheid van zijn idee. Eventuele problemen worden op die manier vroegtijdig voorkomen. Voor de specifieke kennis en deskundigheid wordt ook gezorgd door de projectpartners: NORT Gelderland biedt toeristische knowhow voor de ondernemer, het Achterhoeks Bureau voor Toerisme weet alles van marketing en promotie en de KvK is deskundig op gebied van financiën, verzekeren en regelgeving. Goede ervaringen Er zijn goede ervaringen met dit project opgedaan in andere gemeenten, waar zo´n 7 (aspirant-)ondernemers per gemeente deelnamen en tweederde van de plannen ook daadwerkelijk is uitgevoerd. De financiering van dit project komt vooral van de gemeenten, NORT Gelderland en Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Meer informatie en aanmelden Deelnemers aan het project betalen een bijdrage van 99 euro voor vijf workshops en een aantal kennisbijeenkomsten (normale prijs 1.000 euro). De ondersteuning duurt ongeveer zes maanden. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de informatieavond op 27 januari, dan kunt u terecht op de website www.mijnidee-goedidee.nl of bij de volgende personen: - Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Mira Nouwt, tel. 026-3538941 of e-mail mira.nouwt@kvk.nl - NORT Gelderland, Frans van Eenennaam, tel. 06-39573031 of e-mail f.vaneenennaam@nortgelderland.nlAnder nieuws