Header image

Meer jongeren in Oost-Nederland bezoeken SOA-spreekuur

OOST-NEDERLAND - Vergeleken met de rest van Nederland bezoeken in Gelderland en Overijssel veel jongeren het SOA-spreekuur. Voor de samenwerkende GGD'en in de regio Oost bevestigt dit het belang van de SOA-spreekuren voor deze groep. Het verbinden van seksualiteitszorg (Sense) aan SOA-spreekuren bij de GGD biedt bovendien meer mogelijkheden om jongeren - in het kader van hun seksuele gezondheid - op een passende en laagdrempelige manier te helpen. Ook het totale aantal SOA-consulten in de regio Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) is fors toegenomen. Dit blijkt uit de regionale 'SOA-Sense Thermometer' die - in navolging van de landelijke RIVM-thermometer - is uitgebracht door de zes GGD'en van Oost-Nederland. De stijging van 20% wordt voor een deel bepaald door de toename van het aantal jongeren op de SOA-spreekuren. Een mogelijke verklaring voor de stijging is de kleinschalige en klantgerichte aanpak, waardoor jongeren minder drempelvrees hebben om 'binnen te lopen' bij de spreekuren. Dit lijkt ook te gelden voor de Sense-spreekuren die zich specifiek richten op jongeren van 19-25 jaar: het aantal consulten bij Sense steeg het afgelopen jaar in Oost-Nederland met 25%. De meeste vragen werden gesteld over anticonceptie. Qua SOA-vindpercentages laten de cijfers in Oost-Nederland een beeld zien dat vergelijkbaar is met de landelijke RIVM-cijfers: een duidelijke toename van het aantal gonorroe-infecties (30% meer gediagnosticeerde gonorroe-infecties dan in 2008) en een daling van het aantal positieve syfilis-testen. Chlamydia is ook in Oost-Nederland de meest gediagnosticeerde SOA: 11% van de cliënten had een Chlamydia-infectie.

Ander nieuws