Header image

Medewerkers sociale werkvoorziening Gelderland voeren actie

GELDERLAND - Onder het motto “Geen toekomst achter de geraniums” voeren medewerkers van de sociale werkvoorziening uit de provincies Utrecht, Flevoland, en Gelderland op donderdag 10 november actie tegen het uitblijven van een cao en de afbraak van de sociale werkvoorziening in Nederland.

Het protest richt zich tegen de vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die geen loonsverhoging wil doorvoeren in de cao-onderhandelingen. Daarnaast zijn ook de huidige kabinetsplannen een grote zorg. De regering wil 70.000 van de huidige 100.000 arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening schrappen. Arbeidsgehandicapten zullen via de nieuwe wet Werken naar Vermogen vanaf 2013 op de reguliere arbeidsmarkt tewerkgesteld worden onder het wettelijk minimumloon. En de persoonlijke begeleiding, hard nodig om de uitstroom van een arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan kansrijk te maken, wordt nagenoeg wegbezuinigd. Het risico is groot dat veel arbeidsgehandicapten daardoor uiteindelijk in de bijstand belanden en dus thuis achter de geraniums.

Voor werknemers in de sociale werkvoorziening is de actie van 10 november de negende van dit jaar. Recentelijk vonden ook acties in Assen, Rijswijk en Tilburg plaats. Daarnaast is 1 november een actie-tiendaagse gestart voor andere werknemers van de publieke sector. Gemeenteambtenaren, rijksambtenaren en welzijnsmedewerkers leggen in deze periode het werk neer uit protest tegen de aangekondigde bezuinigingen en ontslagen door het kabinet.Ander nieuws