Header image

Marga Klompé vangt voor 2 gemeenten vluchtelingen opZorginstelling Marga Klompé vangt voor twee gemeenten de vluchtelingen op uit de Oekraïne op. Vanuit hun eigen kernwaarden laat de zorginstelling het hart spreken en toegewezen vluchtelingen de vluchtelingen onderdak te bieden. “Dat mag en kan niet ten koste gaan van hun andere zorgopdracht het leveren van zorg aan onze cliënten. We hebben nog altijd te maken met covid en willen onze medewerkers en organisatie niet extra belasten”, zegt Marcel Duvigneau, voorzitter van de raad van bestuur. Nu de twee gemeenten Winterswijk en Oost Gelre staan garant voor de zorg en de kosten voor de vluchtelingen uit Oekraïne kan Marga Klompé gebouwen beschikbaar stellen.

Donderdag 12 mei verhuizen vluchtelingen uit de Oekraïne die tijdelijk verbleven op recreatiepark Marveld naar de voormalige verpleegstersflat De Rank bij verpleeghuis De Molenberg in Groenlo. Er is plaats voor de opvang van 80 mensen. Al eerder verhuisden vluchtelingen die bij gastgezinnen en op campings in Winterswijk verbleven naar de 75 appartementen (voor 175 vluchtelingen) in het leegstaande verzorgingshuis de Vredense Hof. Een deel van deze appartementen in de Vredense Hof was in april beschikbaar gekomen. Gemeenten ‘moeten’ plaatsen voor huisvesting leveren, al is het alleen al dat ze gebruik gaan maken van de zogenaamde hotelregeling. Daarnaast hebben de veiligheidsregio’s de taak extra en snel plekken te realiseren. Voor de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre komt die opvang nu neer bij Marga Klompé. De zorginstelling had gebouwen leegstaan waarmee ze nieuwe ontwikkelingsplannen had voor ouderenzorg in de twee gemeenten.

“Van verschillende kanten kwam twee maanden geleden de vraag naar opvang”, zegt Duvigneau van Marga Klompé. “Van de VNG, de gemeente: dat gebeurt wanneer er wereldwijd zoveel mensen in nood zijn dan zit de mogelijkheid er in dat jouw organisatie wordt aangewezen.” Een toewijzing heeft er niet hoeven komen. “Vanuit onze eigen kernwaarden, solidariteit met hulpbehoevenden en humane redenen, én in overleg met de cliëntenraad hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Dit gebeurde wel met het voorbehoud dat onze zorgcapaciteit, onze mensen en de zorg exploitatie niet verder worden belast. Het doet goed wanneer je zo’n beslissing voor de organisatie neemt, je duimpjes ontvangt tijdens de online overleggen die we met elkaar hebben gehad.”

Covid en zorgbelasting
In het verleden had Marga Klompé nog ‘nee’ gezegd tegen de komst van vluchtelingen omdat de zorginstelling zelf plannen had. Nadat Duvigneau met de twee gemeenten overeenstemming bereikte dat zij de organisatie plus de verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van de vluchtelingen, kon de huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen snel geregeld worden. Het toezicht en begeleiding doet Marga Klompé zelf. “We hebben nog altijd te maken met covid, dat cliënten positief zijn en alle aandacht nodig hebben voor deze situatie. We kunnen ons zorgpersoneel niet nog meer belasten en onze HR-mensen ook niet. Zij leveren al de grootste inspanning voor de werving van verpleegkundigen waar in heel de zorg een tekort aan is. Daarnaast kunnen we onze zorgexploitatie niet verder onder druk zetten met de organisatie voor de opvang van de vluchtelingen, maar we willen ook niet vluchtelingen op stoelen laten slapen. Dit is inhumaan: dat wil niemand laten gebeuren”, legt Duvigneau de afweging uit die zijn organisatie heeft moeten maken.

Bij de Molenberg in Groenlo
Marga Klompé was al bezig met de voorbereiding van de sloop van de voormalige verpleegstersflat als onderdeel van een vernieuwing van het gehele zorgcomplex van De Molenberg. Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in 2023 kunnen starten, maar nu de verpleegstersflat een opvanglocatie wordt, laat dit plan wat langer op zich wachten. De flat had Marga Klompé in gebruik als kantoor. Het kantoorpersoneel kon eerder dan gepland verhuizen naar het voormalige bedrijfspand van verzekeraar Univé in Groenlo.
“Er moest het nodige aan de verpleegstersflat gebeuren. Er waren wel toiletten, maar geen douches en gelegenheid om te wassen”, vertelt Duvigneau.

De gemeente houdt woensdagavond een informatieavond voor omwonenden. Al in een vroeg stadium waren omwonenden per brief ingelicht over de komst van de vluchtelingen, waarop volgens burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre geen vervelende reacties zijn binnengekomen.

Vredense Hof in Winterswijk
Aan de leegstaande Vredense Hof moest ook het nodige aan gebeuren. In 2016 was dit pand geschikt gemaakt voor de acute opvang van Syrische vluchtelingen. Uiteindelijk bleek het niet meer nodig te zijn. “Inbrekers hebben huisgehouden in het gebouw. Alles wat van koper was hebben ze eruit gesloopt. Douchekranen, water- en gasleidingen, een deel van de verwarming hebben ze meegenomen. Het vraagt een forse investering voor herstel en in tijd om in de nood van opvanglocaties te voorzien.”. De vluchtelingen zullen er tot maximaal 3 jaar verblijven, heeft burgemeester Bengevoord van Winterswijk gezegd. Ook in Winterswijk zijn omwonenden geïnformeerd en zijn er inloopuren geweest om vragen te beantwoorden.
Marga Klompé wil het gebouw en de grond verruilen met een nieuwe plek bij het station in Winterswijk, een locatie dichter bij het centrum, waar nu zicht op is gekomen.

Ander nieuws