Header image

Maak van de Achterhoek geen uithoek

HEELWEG - Op zaterdag 29 mei a.s. vragen VVD Tweede Kamerlid en –kandidaat Han ten Broeke en Kandidaat Tweede Kamer Malik Azmani opnieuw aandacht voor de vervanging van het huidige N18-karrespoor, door te pleiten voor de aanleg van een vrijliggende nieuwe 2x2 baans 100 km weg van Varsseveld naar Enschede. Dit nieuwe tracé is onmisbaar voor de leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkelingen en de VVD blijft hiervoor pleiten in al haar geledingen. Onder het motto “Maak van de Achterhoek geen uithoek” zal de VVD-verkiezingsbus met diverse landelijke kandidaten, zaterdag stoppen om 16.15 uur bij de zalencentrum De Radstake, Twente route 8 in Heelweg, bij Varsseveld. Iedereen is van harte uitgenodigd om aldaar in gesprek te gaan met de kandidaten en hen bijvoorbeeld te laten weten dat wij in de Achterhoek, geen zaken willen doen per paard en wagen. Han ten Broeke en Malik Azmani zullen de aftrap geven van een ludieke actie die het standpunt van de VVD over de N18 nog eens duidelijk maakt. Hoewel de Ministers van Verkeer en Waterstaat alsmede die van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in oktober 2009 hebben besloten om het bestuurlijk voorkeurstracé uit te voeren, ziet de VVD gezien de aanstaande verkiezingen en de te verwachten uitkomst, opnieuw mogelijkheden om een nieuw tracé bespreekbaar te maken. De VVD vindt - ook in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten - dat bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijk zijn, maar ook economische ontwikkeling hoort daarbij, al is het maar om de eerder genoemde doelen te kunnen bereiken en betalen. De Achterhoek kan profiteren van de landschappelijk fraai ingepaste nieuwe weg A18/ N18 en dan niet alleen als weg door de Achterhoek, maar vooral als weg vóór de Achterhoek. Zaterdag a.s. rijden diverse VVD-verkiezingsbussen door het land en ook VVD-leider Mark Rutte is dan onderweg. Wie wil kan zaterdag a.s. in Heelweg een vraag stellen die dan wordt doorgeleid naar Mark Rutte. De meest leuke of bijzondere vragen beantwoordt hij direct via de mail, Twitter of de telefoon.

Ander nieuws