Header image

Leden Euphonia geslaagd!

EIBERGEN - De afgelopen periode hebben leden van Euphonia met goed gevolg het muziekexamen afgelegd. Mogelijk was dit wel de laatste lichting die via de Triangel is geslaagd voor een diploma!

Op klarinet zijn voor het A-examen geslaagd Irma ten Barge en Gea Hettinga. Op saxofoon is Hilke Floors geslaagd voor haar A diploma. Bente Konings en Verena Schuurmans hebben met goed gevolg haar A-examen fluit behaald.

Joost Hettinga heeft zijn B-diploma nu ook op zak en Loes Onstein is geslaagd voor het C-examen Saxofoon.

De geslaagde leden zullen binnenkort het felbegeerde diploma in Neede in ontvangst nemen.Ander nieuws