Header image

Landinrichtingsproject Eibergen sluit af met een fietstocht

EIBERGEN - Op zaterdag 24 september vindt om 13.00 uur de feestelijke afsluiting van het landinrichtingsproject Eibergen-Oost plaats bij de ijsbaan aan Den Borgweg, net buiten Rekken. Het gebied rondom Rekken, tegen de Duitse grens, is heringericht en daarmee zijn de landbouwkundige bedrijven beter toegerust voor de toekomst. Het areaal natuurgebied is met tientallen hectares toegenomen, beken kronkelen weer als vroeger en recreanten hebben beter toegang tot dit gebied. Belangstellenden zijn welkom.

Ruim 10 jaar geleden klopten de plaatselijke landbouworganisaties bij de provincie Gelderland aan voor een herinrichting van het landbouwkundig gebied rondom Rekken. De verdeling van de landbouwpercelen, de waterhuishouding, natuur en de recreatieve voorzieningen moesten worden aangepakt. De provincie installeerde een stuurgroep onder voorzitterschap van Henk Bos. Zo startte het proces waarbij de stuurgroep voortdurend in overleg was met boeren, en vertegenwoordigers van waterschap, gemeente, natuurbescherming en landschap waarbij knopen werden doorgehakt. Dienst Landelijk Gebied (DLG) zorgde voor ambtelijke ondersteuning. Het 5 miljoen euro kostende project is gefinancierd door Rijk, Provincie, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Berkelland. De boeren betalen mee voor het voordeel van de vergroting van de kavels.

Wat deze landinrichting zo bijzonder maakte, was de vrijwillige deelname van de boeren. Voor het 4200 ha grote gebied met ruim 200 deelnemende boeren was dat geen sinecure. Bij een landinrichting wordt altijd een stevig beroep gedaan op de boeren. Natuurlijk worden ze er zelf beter van, maar daarnaast wordt ook verwacht dat zij meewerken, of zelfs grond ruilen, voor andere doeleinden. Voor natuur, landschap en waterberging is 45 hectare extra grond vrijgemaakt. Voorzitter Henk Bos is dan ook zeer tevreden dat het gelukt is om de verschillende doelen te doen slagen.

Belangstellenden zijn welkom om 13.00 uur bij de ijsbaan. De stuurgroep biedt dan haar afscheidscadeau aan voor de bewoners van Rekken en omgeving. Daarna start een fietstocht voor belangstellenden met als eindpunt zalencentrum Kerkemeijer waar onder het genot van een borrel de expositie van de fotowedstrijd Eibergen-Oost te zien is. U krijgt de fietsroute uitgereikt bij de ijsbaan.Ander nieuws