Header image

Landelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport

LANDELIJK - Van 27 maart tot en met 2 april 2011 collecteert Fonds Gehandicaptensport voor de gehandicapte sporters in Nederland.

Fonds Gehandicaptensport is het enige fonds dat zich inzet om sport voor alle gehandicapten mogelijk te maken. Fonds Gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke als een verstandelijke handicap. Ook dit jaar gaan er weer duizenden vrijwilligers als collectant langs de deur in heel Nederland.

Maak Roland sterker dan z’n handicap!

Roland kan heel veel dingen zelf, alleen niet lopen. Door een hersenbeschadiging is hij spastisch. Maar door te basketballen wordt hij steeds groter en sterker. Roland vindt sport niet alleen erg leuk, het helpt hem ook zelfstandiger te worden. Dankzij Fonds Gehandicaptensport kan hij sporten op zijn eigen niveau, met de juiste begeleiding.

De collecteweek is de belangrijkste bron van inkomsten van Fonds Gehandicaptensport. Uit de opbrengst worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken. Fonds Gehandicaptensport stelt subsidies beschikbaar aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisatie van specifiek bouwtechnische aanpassingen. Ook innovatieve projecten met als doel promotie of stimulering van sport voor mensen met een handicap komen voor een financiële bijdrage in aanmerking.

Geef tijdens de collecte van 27 maart t/m 2 april, en help mee om sport voor Roland en alle gehandicapte mensen direct mogelijk te maken!Ander nieuws