Header image

Korpschef Roelofs naar Dienst Justitiële Inrichtingen

GELDERLAND - Korpschef mr. Annelore Roelofs (1958) is vandaag, 18 november 2011, benoemd tot lid van de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een agentschap van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Ze is als portefeuillehouder Uitvoering eindverantwoordelijk voor de aansturing van de gehele DJI, inclusief de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP).

“Dit is een hele mooie uitdaging voor mij persoonlijk: een grote en complexe organisatie met ruim honderd vestigingen en 17.000 mensen in de veiligheidssector en in de publieke sector,” vindt Annelore Roelofs.

“Ik kijk met plezier en trots terug naar de afgelopen vijf jaar. We hebben ons korps van krimpkorps naar groeikorps kunnen ombuigen, de financiële huishouding is op orde gebracht, door de voorbereidingen voor een interne reorganisatie zijn we nu al goed voorbereid op de komst van de Nationale Politie. Op veiligheidsgebied hebben we een goed presterend korps met mooie resultaten op het gebied van opsporing en handhaving. We hebben samen met het korps IJsselland een gezamenlijke Meldkamer Oost Nederland voor 1,3 miljoen inwoners opgezet, er is een uitstekende visie op huisvesting gemaakt, waarbij tot diep in de regio is gedacht aan bureaus en wijkagenten. Kortom, we zijn een goed functionerend korps in een relatief veilig gebied, waar politieprofessionals hun werk goed kunnen doen.”

De korpschef laat weten dat ze met een gerust hart het korps Noord- en Oost-Gelderland kan verlaten, omdat ze alle vertrouwen heeft in de aanstaande vorming van de Nationale Politie en in de kwartiermaker voor de nieuwe politieregio Oost, Stoffel Heijsman.

Roelofs heeft eerder als directielid van de Penitentiaire Inrichtingen Over-Amstel in Amsterdam gewerkt. Van 1997 tot 2002 was ze plaatsvervangend en waarnemend korpschef van de regiopolitie in Flevoland. Daarna was zij directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. In 2007 werd ze benoemd tot korpschef van de Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

Annelore Roelofs zal medio januari 2012 aan de slag gaan bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Over waarneming van onze korpschef is op dit moment nog niets bekend.Ander nieuws