Header image

Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Berkelland

BERKELLAND - Op vrijdag 29 april 2011 heeft de burgemeester van Berkelland, de heer mr. H.L.M. Bloemen, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Berkelland, Marktstraat 1 in Borculo, bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan de volgende mensen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heer A.J. Derking (87) uit Borculo, Lid in de Orde van Oranje Nassau: mevrouw J.H. Markink-Hasselo (55) uit Neede, de heer B.H. Horck (78) uit Eibergen, de heer G.D. Kox (53) uit Eibergen, de heer B.W. Lappenschaar (69) uit Haarlo, de heer J.C. Leerink (85) uit Neede, mevrouw W. Kolthoff-Markerink (68) uit Neede, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de heer J. Markink (67) uit Neede, mevrouw B.A. Lievestro-Rhebergen (74) uit Borculo.

Sinds 1960 is de heer Derking bestuurlijk actief. Zo was/is hij o.a. actief als directeur en conservator van het Stormrampmuseum in Borculo (1960-1976), auteur van enkele boeken als Borculo van Weleer, Erven W. ten Cate en de Spaorbanke, mederedacteur van het boek Borculo in Oorlogstijd, secretaris Vereniging tot het Nut van het Algemeen, afdeling Borculo (1961-1972), coördinator van de allegorische optochten, straatversieringen en tuinverlichtingen tijdens de Borculose Septemberfeesten (1965-1970), lid regionale commissie van de provincie Gelderland die zich bezighield met de boomfeestdag (1965-1970), vice-voorzitter en voorzitter Oudheidkundige Vereniging De Graafschap (1966-1987). Door de zeer langdurige inzet sinds 1960 van de heer Derking op cultuurhistorisch terrein kan hij worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van zijn activiteiten, met als zwaartepunt zijn activiteiten op cultuurhistorisch terrein ontvangt de heer Derking de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Markink is sinds 1977 bestuurlijk actief. Ze begon bij Muziekvereniging Concordia uit Noordijk. Eerst als bestuurslid (1977-1998), vervolgens als secretaris (1998-2002) en tot slot als penningmeester (2002-april 2010). Daarnaast is mevrouw Markink actief als mederedacteur en uitgever van de Noordijker Koerier. Dit doet ze sinds 1980. Verder is ze sinds 2004 penningmeester van voetbalvereniging Noordijk. Ook is ze op andere terreinen binnen deze vereniging actief.

Op basis van haar (bestuurlijke) activiteiten sinds 1977 voor de samenleving op het terrein van cultuur, sport en ten behoeve van de Noordijker Koerier, kan mevrouw Markink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en de betekenis van haar activiteiten, met als zwaartepunt cultuur, ontvangt mevrouw Markink-Hasselo de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Horck is sinds 1978 actief voor de samenleving. Zo was hij voorzitter van de Stichting Sociaal Kultureel Werk Eibergen (1978-1982), voorzitter van de Belangencommissie (1988-1992) en voorzitter (1993-1997) van het dagelijks bestuur van Muziekvereniging Excelsior, medeoprichter (1996) en secretaris (1996-2001) van de Stichting Muziekcentrum Eibergen, voorzitter van de Bewonerscommissie van het appartementencomplex de Whemerhof (1999-2010) en bezorger van Tafeltje-Dek-Je voor de Unie van Vrijwilligers afdeling Neede (2000-2005).

Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten van 1978 tot 1982 en van 1988 tot 2010 voor de samenleving op het terrein van cultuur, huisvesting en welzijn, kan de heer Horck worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Horck de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Kox is sinds 1980 actief voor de Eibergse Communicatie Vereniging (ECV). Hij was in dat jaar medeoprichter van de vereniging en heeft sindsdien verschillende functies vervuld. Zo was/is hij voorzitter (1980-1990), bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter (1991-1996), wederom voorzitter (1996 tot 1999), penningmeester (2000-heden) en algemeen contactpersoon (2000-heden). In het verleden is de heer Kox ook actief geweest als lid van Eibergen Actief, medeoprichter van het wielerevenement Tour de la Rose, de triatlon in Eibergen en als bestuurslid van het Indoor Police Soccer Toernooi Eibergen

Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1980 voor de samenleving met name voor de Eibergse Communicatie Vereniging kan de heer Kox worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Kox de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Lappenschaar is sinds 1972 bestuurlijk actief. Zo was/is hij bestuurslid (1972-1976) en voorzitter (1976-1982) van Nebonorilo, voorzitter van Haarlo’s Belang (1973-1980), oprichter van de voormalige politieke Groepering Lappenschaar, medeoprichter van Sportclub Haarlo (1966), vanaf de oprichting enkele jaren secretaris, bestuurslid, jeugdcoördinator (1969 tot 1982), voorzitter (1987 tot 2000) en daarnaast ook actief als allround trainer, leider, scheidsrechter, lid klusteam en consul, verschillende bestuursfuncties binnen de IJsclub Haarlo (1974-heden), voorzitter van de Stichting De Mölle/bestuurslid van de Stichting Kulturhus ’t Stieltjen in Haarlo (1976-heden), trainer trimgroep Gymnastiekvereniging Haarlo (1990-heden), ouderling-kerkvoogd (2002-heden) van de Nederlandse Hervormde Kerk in Haarlo. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1966 voor de samenleving op het terrein van sport, belangenbehartiging, dorpscohesie en kerkelijk leven kan de heer Lappenschaar worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt zijn activiteiten op het terrein van de sport, ontvangt de heer Lappenschaar de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Leerink heeft zich verdienstelijk gemaakt als: leider en instructeur bij de Gymnastiekvereniging Excelsior Goor (1954-1958), medeoprichter van de Needse Motor Club (1956), voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Noordijk (1957-1975), voorzitter van de Feestcommissie Noordijk, nu genaamd Stichting Pinksterkermis Noordijk (1957-1981), voorzitter, crossbouwer en instructeur voor de Landelijke Rijvereniging De Pasruiters Neede (1965-1975 en 1993), bestuurslid van Sociëteit De Eendracht in Neede (1980-2000), auteur van het boek Needse Jongens Overzee (2000), voorzitter van het Trefpunt De Berg in Neede (2002-2005), auteur van diverse artikelen in de Noariker Jaorgang een uitgave van de Historische Vereniging “Oud Noordijk” (2002-heden), medeoprichter en bestuurslid van het Platform Veteranen Berkelland (2008-heden) en tot slot geeft de heer Leerink al vele jaren bridgeles.

Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1954 voor de samenleving op het terrein van de gymnastiek, de sociale cohesie, de buurtbelangen, de ruitersport, de cultuur, het jeugd- en ouderenwelzijn en het veteranenplatform kan de heer Leerink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van genoemde activiteiten ontvangt de heer Leerink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Kolthoff is sinds 1970 actief voor de samenleving. Zo was/is zij vrijwilligster van de Stichting Pinksterkermis Noordijk (1970-2000), bestuurslid, waarvan enkele jaren secretaris van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, nu genaamd Vrouwen van nu, afdeling Noordijk (1975-1981), redactielid van de Noordijker Koerier (1980-2000), souffleuse van toneelstukken van Jong Gelre, afdeling Neede en Toneelclub Plankenkoorts, lid van de ouderraad van de openbare basisschool Noordijk, medeoprichter (1983), bestuurslid (1983-2000), vrijwilliger (2000-heden) van de Historische Vereniging “Oud Noordijk” en bestuurslid van de Stichting Oale Schole (2003-2007).

Op basis van haar (bestuurlijke) activiteiten sinds 1970 voor de samenleving op het gebied van cultuur, emancipatie en onderwijs kan mevrouw Kolthoff worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en de betekenis van genoemde activiteiten, met als zwaartepunt haar inzet op het terrein van cultuur, ontvangt mevrouw Kolthoff-Markerink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Markink is sinds 1967 bestuurlijk actief. Zo was/is hij bestuurslid van de Stichting Pinksterkermis Noordijk (1967-1991 met een onderbreking van 1976-1980), medeoprichter (1983), bestuurslid (1983-1997), voorzitter (1997-2001) en vrijwilliger (2001-heden) van de Historische Vereniging “Oud Noordijk”. Verder is hij bijna 10 jaar voorzitter geweest van de Stichting Oale Schole. Namens de Historische Vereniging is meneer Markink lid van de Cultuurcommissie Gemeente Berkelland.

Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1967, met uitzondering van 1976 tot 1980, voor de samenleving op het gebied van cultuur en cultuurhistorie kan de heer Markink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en de betekenis van genoemde activiteiten ontvangt de heer Markink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Lievestro is sinds 1971 actief als vrijwilligster voor de samenleving. Ze is toen begonnen als actief lid van de Unie van Vrijwilligers (UVV), afdeling Borculo (1971-1997). Ook was ze bestuurlijk actief voor de Buurtvereniging Slingestraat in Borculo en als zodanig betrokken bij het realiseren van de straatversiering tijdens het Septemberfeest. Sinds 1971 is mevrouw Lievestro bezorger ten behoeve van en sinds 1982 coördinator van Tafeltje-Dek-Je in Borculo. Daarnaast is ze sinds 1975 vrijwilliger voor het Woon- en Zorgcentrum J.W. Andriessen in Borculo.

Op basis van haar (bestuurlijke) activiteiten sinds 1971 voor de samenleving op het terrein van ouderenzorg en -welzijn en buurtcohesie kan mevrouw Lievestro worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en de betekenis van haar activiteiten, met als rode draad haar inzet op het terrein van ouderenzorg en –welzijn, ontvangt mevrouw Lievestro-Rhebergen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Ander nieuws