Header image

Koninklijke onderscheiding voor dhr. Meutstege uit Ruurlo

RUURLO - Op zaterdag 25 juni 2011 om ca. 15.30 uur wordt door de burgemeester van Berkelland, de heer mr. H.L.M. Bloemen, aan de heer E.J. Meutstege (72 jaar) uit Ruurlo de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Dit gebeurt in HCR Stegeman, Dorpsstraat 1 in Laren. De Kleindierenvereniging Pels en Pluim Laren Gld. viert dan haar 50 jarig bestaan en voor deze vereniging is de heer Meutstege bijna 40 jaar actief. In deze 40 jaar was hij actief als bestuurslid (in 1972 en van 1991 tot 2000) en als voorzitter (van 1973 tot 1991 en sinds 2000).

Daarnaast is hij sinds 1978 actief voor de Nationale Havana-, Alaska-, Gouwenaar-, Luchs-, Beige-, Parelfeh- en Marburger Feh-Club. Van 1978 tot 1993 in de combinatiefunctie secretaris en penningmeester en sinds 1993 als voorzitter. Van de Landelijke Federatie Kleindierteelt, afdeling Gelderland was hij van 1979 tot 1984 bestuurslid en van 1984 tot 1993 voorzitter. Van 1993 tot 2009 was de heer Meutstege voorzitter van de Nederlandse Konijnenfokkers Bond, afdeling Gelderland. Ook begon hij in 1993 als bestuurslid bij de Oost Nederlandse Tentoonstellings Organisatie (ONETO). Een jaar later werd hij voorzitter en deze functie vervult hij nog steeds.

Aan de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV is de heer Meutstege sinds 2001 als commercieel manager verbonden. Anders dan wat de naam doet vermoeden, doet hij dit geheel belangeloos. Van de PR-commissie van de Kleindier Liefhebbers Nederland is hij sinds 2002 voorzitter. Daarnaast maakt de heer Meutstege sinds 2003 deel uit van de Commissie De Hoogendijk-Wilton beker. De Hoogendijk-Wilton beker is de hoogste landelijke onderscheiding die de kleindierliefhebberij kent. Tot slot is de heer Meutstege sinds 2009 voorzitter van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), afdeling Gelderland.

De inzet van de heer Meutstege sinds 1972 voor de kleindierenliefhebberij beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, betekenis en uitstraling van zijn activiteiten ontvangt de heer Meutstege hiervoor de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Ander nieuws