Header image

Klanten waarderen Sensire

GELDERLAND - In een onafhankelijk landelijk onderzoek van Prismant onder klanten in de zorg, scoort Sensire hoog. De zorgverleners van Sensire in de wijkzorg scoren een 8,8 en in de hulp in het huishouden gemiddeld een 8,4.

De ondervraagde klanten waren vooral te spreken over de persoonlijke aandacht die zij van Sensire medewerkers krijgen. Klanten gaven aan dat de zorgverleners een luisterend oor hebben en aandacht schenken aan hoe het met hen gaat. Ook ervaren de klanten dat er goed rekening wordt gehouden met hun wensen. De klanten bepalen bijvoorbeeld zelf hoe en wanneer zij de zorg willen ontvangen.

Hanny Veenhuis, manager wijkzorg: �Wij werken nu ongeveer een jaar in kleine wijkteams. De teams werken helemaal zelfstandig. Sensire geeft hen het vertrouwen en de ruimte om het werk zelfstandig en met plezier en aandacht voor de klant te kunnen doen. Zij zijn er voor de mensen in hun dorp, wijk en straat. Zij kennen de klant. Wij merken dat we zo de zorgverlening persoonlijker en daardoor beter maken. Fijn dat klanten dat ook merken en dat zij ons op het punt van persoonlijke aandacht hoog hebben gewaardeerd. Trouwens, onze medewerkers vinden deze manier van werken ook veel plezieriger.�

Bij de hulp in het huishouden onderscheidde Sensire zich opvallend positief van andere organisaties in Gelderland op het gebied van betrouwbaarheid. Denk daarbij aan: op tijd komen, niet te vroeg weg gaan, afspraken nakomen over het werk, etc. Anneke Morsink, manager thuishulp hierover: �Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Aan dat motto hebben we hard gewerkt en daar blijven we ons voor inzetten.�

De voorzitter van de cliëntenraad Chris Voerman reageerde als vertegenwoordiger van de klanten: �Tevreden klanten steunen van harte het vernieuwingsproces waarbij de relatie klant-medewerker nog meer centraal is komen te staan.�

Raad van bestuur, Maarten van Rixtel, reageerde kort maar krachtig op de goede resultaten van het klantwaarderingsonderzoek: �Ik ben trots op de medewerkers van Sensire!�Ander nieuws