Header image

Kennis moet bewegen: tijdelijke collegebanken in Zutphen

ZUTPHEN - Drie docenten van Wageningen Universiteit geven op 10 juni 2010 in de Burgerzaal in Zutphen colleges over wat echt werkt om te bereiken dat mensen gezonder gaan leven. De ‘studenten’ zijn mensen die werken in of bij gemeenten en lokale partijen in de regio van GGD Gelre-IJssel, die zich bezig houden met gezondheidsbeleid. De bijeenkomst is extra feestelijk omdat met steun van VWS de samenwerking tussen GGD Gelre-IJssel en Wageningen Universiteit, AGORA, wordt verlengd. De ‘studenten’ kunnen een vraag inbrengen bij AGORA. Grote kans dat die vraag vervolgens wetenschappelijk wordt onderzocht! Sprekers Centrale vraag tijdens de colleges is hoe wetenschap toegepast kan worden bij het maken van keuzes bij beleidsvorming. Edith Feskens, hoogleraar humane voeding, vertelt over SLIMMER, een samenwerkingsproject in de eerste lijn om te voorkomen dat mensen diabetes krijgen. Huisartsen benaderen cliënten met een verhoogd risico voor het krijgen van diabetes. Zij krijgen vervolgens gedurende een jaar advies op maat van een diëtist en een fysiotherapeut. Reint Jan Renes, hoofddocent communicatiewetenschap, doet mee aan de strijd tegen overgewicht. Hij pleit voor goed gebruik van theorieën wanneer je activiteiten bedenkt. Gebruik van theorieën moeten niet opgedrongen, maar gestimuleerd worden. Het mooist is als mensen zelf vragen stellen en zelf op zoek gaan naar oplossingen. Lenneke Vaandrager, hoofddocent maatschappij en gezondheid, houdt een betoog over de aanpak van gezond ouder worden. Verdieping in de doelgroepen is daarbij absoluut noodzakelijk; hoe denken zij, wat vinden zij belangrijk? Volgens de wetenschappers is planmatig te werk te gaan een vereiste. Maak bewuste keuzes voor een bepaalde combinatie van doelgroep en activiteit of kies voor meer doelgroepen en meer activiteiten en breng daartussen verbanden aan. Ga naar plekken waar die doelgroepen komen en draag dezelfde boodschap uit. Op 10 juni is dat: ‘kennis moet bewegen’. AGORA Sinds 2005 werkt GGD Gelre-IJssel samen met Wageningen Universiteit onder de naam AGORA. Studenten en medewerkers van Wageningen Universiteit en GGD Gelre-IJssel onderzoeken hoe gemeenten en lokale partijen het beste de gezondheid van hun inwoners kunnen verbeteren. Daarbij worden verschillende werkwijzen ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is ‘Voor elkaar, in de buurt’ in Epe. Buurtbewoners organiseren met persoonlijke ondersteuning van GGD en gemeente activiteiten en uitstapjes. Kijk voor meer informatie over de academische werkplaats AGORA op www.ggdgelre-ijssel.nl of op www.aw-agora.nl.

Ander nieuws