Header image

Jongeren met een ernstig ziek gezinslid

Gelre-IJSSEL - Ruim een kwart van de jongeren in de regio Gelre-IJssel groeit op in een gezin met een langdurig of ernstig zieke ouder, broer of zus. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat deze jongeren minder gezond zijn en meer problemen hebben dan jongeren die niet opgroeien met een ziek gezinslid. Voor een gezonde groei en ontwikkeling, en om problemen in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat deze jongeren worden herkend en ondersteund. Jongeren die opgroeien met een ernstig ziek gezinslid zijn vaak mantelzorgers; zij helpen thuis met praktische zaken of bieden emotionele steun. Maar minstens zo belangrijk is dat deze jongeren zich zorgen maken vanwege het zieke gezinslid. Jongeren die opgroeien met een ernstig ziek gezinslid ervaren hun eigen gezondheid vaker als matig of slecht (22%) dan andere jongeren (15%). Ook hebben ze vaker zelf een langdurige of ernstige ziekte (13%) dan anderen (6%). De verschillen uiten zich ook in de psychische gezondheid. Depressieve gevoelens komen bij jongeren met een ernstig ziek gezinslid twee maal zo vaak voor (20%) als bij jongeren die geen ernstig ziek gezinslid hebben (10%). Relatief veel jongeren met een ernstig ziek gezinslid hebben het thuis en op school niet zo naar hun zin. Ook zijn ze vaker dan jongeren zonder ziek gezinslid afwezig op school door ziekte of spijbelen. Mogelijk heeft dat te maken met de taken die zij thuis uitvoeren. Verborgen problemen De problematiek van jongeren met een ernstig ziek gezinslid blijft veelal verborgen. Oorzaken hiervan zijn dat de jongeren en hun ouders de problemen liever binnen het gezin houden, dat zij niet weten waar zij terecht kunnen voor hulp en dat de hulpverlening hun problemen niet signaleert. Om jongeren met een langdurig of ernstig ziek gezinslid gezond te laten opgroeien, is het van belang dat zij ondersteund worden. Daarmee wordt ernstiger problematiek in de toekomst voorkomen. Deze jongeren hebben vooral behoefte aan informatie, praktische ondersteuning, emotionele ondersteuning en het ontmoeten van lotgenoten. Diverse websites bieden allerhande informatie, zoals www.kopstoring.nl voor jongeren van ouders met psychische problemen; www.brusjes.nl voor broers en zussen van kinderen met een ziekte of handicap, of www.jong-zorgen.nl voor jonge mantelzorgers. Om de ondersteuning actief te kunnen aanbieden aan deze jongeren die weinig aandacht voor zichzelf vragen, is het van belang dat zij vroegtijdig worden opgespoord. Geschikte kanalen hiervoor zijn de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg.

Ander nieuws