Header image

Jongeren drinken minder in de Achterhoek

ACHTERHOEK - De projecten in de Achterhoek en de Stedendriehoek om het alcoholgebruik van jongeren terug te dringen zijn succesvol. Dit blijkt uit het E-MOVO onderzoek dat eind 2011 in klas 2 en 4 van middelbare scholen is uitgevoerd. In beide regio’s daalde het alcoholgebruik onder tweede klassers spectaculair, van ruim 50% in 2003 naar 17% in 2011. Eenmaal 16 jaar, drinken veel jongeren al snel en veel alcohol, de daling is daar voorzichtiger. Jongeren geven in 2011 vaker aan dat hun ouders alcoholgebruik niet goedkeuren.

In 2003 dronk ruim de helft van de tweede klassers regelmatig alcohol. Eind 2011 drinkt in de tweede klas één op de vijf op het vmbo en één op de tien op havo/vwo regelmatig alcohol. Deze forse daling toont het succes van de intensieve alcoholmatigingsprojecten die in de Achterhoek en de Stedendriehoek sinds 2005, respectievelijk 2008, plaatsvinden.

In 2011 heeft de meerderheid van de tweede klassers zelfs nog nooit alcohol gedronken, dus ook niet bij speciale gelegenheden. Opvallend is dat de kleine groep tweede klassers die wel regelmatig alcohol gebruikt, dan ook grote hoeveelheden drinkt. Meer dan de helft van deze groep doet aan bingedrinken. Dat wil zeggen: zij drinken 5 of meer glazen per gelegenheid. Bingedrinken is extra schadelijk voor de hersenen.

Aandacht voor alcoholgebruik van jongeren blijft noodzakelijk. Eenmaal 16 blijken veel jongeren namelijk verontrustend veel te gaan drinken, gemiddeld drinkt dan 77% alcohol. Dit geldt voor zowel vmbo als havo en vwo leerlingen. Net als in de tweede klas gebruiken jongeren die al wel drinken veel alcohol per keer. Van de jongeren van 16 jaar en ouder doet 63% aan bingedrinken. Dit houdt in dat zij per keer vijf of meer glazen alcohol drinken. Vanuit gezondheidsoogpunt is het advies het drankgebruik zo lang mogelijk uit te stellen. Als toch wordt gedronken, is het advies dit te beperken tot maximaal een glas. Hersenen van kinderen ontwikkelen zich namelijk tot zij 23 jaar zijn. In veel Europese landen is de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop daarom 18 jaar. Invloed ouders belangrijk verbeterd

Jongeren noemen steeds vaker dat hun ouders het niet goed vinden dat zij alcohol drinken. De informatie over jongeren, alcohol en risico’s lijkt ouders te hebben bereikt. Volgens de jongeren stemde in 2003 nog ongeveer de helft van de ouders in met hun alcoholgebruik, in 2011 doet nog een kwart van de ouders dat. Dit verschilt voor leerlingen van klas 2 en 4, waar respectievelijk 10% en 45% van de ouders instemt.

De alcoholmatigingsprojecten zijn gebaseerd op een brede samenwerking tussen de gemeenten, IrisZorg en Tactus Verslavingszorg, Politie, Halt, Justitie en GGD Gelre-IJssel. Zij voeren activiteiten uit samen met onder meer horeca, sportverenigingen, onderwijs en jongerenwerk om het alcoholgebruik van jongeren te matigen.

E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs, dat wordt uitgevoerd door GGD’en in Gelderland en Overijssel. Leerlingen van klas 2 en 4 vulden op school via internet een vragenlijst in over gezondheid en leefstijl. Daarna konden de leerlingen op internet hun persoonlijke gezondheidsprofiel bekijken. Hierin kregen ze feedback op hun eigen gedrag en tips over een gezonde leefstijl.Ander nieuws