Header image

Jaarprogramma IVN afdeling Oost-Achterhoek 2012

ACHTERHOEK - Jaarprogramma en Informatiefolder IVN afdeling Oost-Achterhoek IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie.

Cursussen: Voor dit jaar staan er korte cursussen op het programma. Ze zullen veelal uit drie of vier doordeweekse theorie-avonden en één of twee excursies op zaterdagmorgenbestaan. De onderwerpen gaan over natuur en cultuur en alles wat daar mee samenhangt. Ruim van te voren zal er aandacht aan deze cursussen worden besteed in de weekbladen en via de website van de IVN-afdeling Oost-Achterhoek. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Jeugdgroep: De jeugdgroep organiseert natuuractiviteiten voor jongeren van 8 tot ca. 16 jaar. De activiteiten vinden 1 x per maand plaats op zaterdag-ochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur. Het startpunt is de Kruidenhof in Eibergen. Een jeugdlidmaatschap kost € 8,00 per jaar. We zijn op een leuke manier bezig met spelletjes, opdrachten en excursies in de natuur. Op deze manier leren kinderen planten en dieren in hun eigen omgeving kennen. Er wordt ook aandacht besteed aan het milieu. Het thema van dit jaar is landschappen. We gaan diverse landschapstypen bezoeken om zo de verschillen beter te herkennen.

Kijk regelmatig op onze website www.ivn.nl/oost-achterhoekAnder nieuws