Header image

Jaarcijfers NOG: relatief veilig en meer overvallen opgelost

ACHTERHOEK - In 2011 bleek de politie Noord- en Oost-Gelderland weer een relatief veilige regio. Het totaal aantal misdrijven daalde licht en er is fors ingezet op de aanpak van overvallen en woninginbraken. Er zijn het afgelopen jaar door alle extra inspanningen meer overvallen opgelost. Het aantal inbraken blijft stijgen. Er zijn vier inbrakenteams in de vier districten gestart om de inbraken aan te pakken.

Het totaal aantal misdrijven binnen het regiogebied liep het afgelopen jaar terug van 44.745 naar 42.769. Hoewel Noord- en Oost-Gelderland geografisch het grootste politiekorps van Nederland is, blijft het er relatief veilig. Prioriteiten voor 2011 waren overvallen, inbraken, straatroven en geweld.

Het afgelopen jaar is er fors ingezet op de aanpak van overvallen. Het aantal overvallen daalde licht, van 63 naar 59. Het oplossingspercentage steeg van 32 naar 39%. ‘De lichte daling is voor ons nog niet genoeg. We lossen meer zaken op en willen de pakkans voor overvallers verder verhogen’, zegt plaatsvervangend korpschef Gerard ten Have.

Het aantal woninginbraken in Nederland blijft stijgen. Ook in Noord- en Oost-Gelderland bleef het aantal ook stijgen van 2.561 naar 2.947. Het korps zet alle zeilen bij om inbraken aan te pakken. In ieder district van deze regio is een woninginbrakenteam gestart en het afgelopen jaar zijn meerdere verdachten aangehouden. ‘Ook volgend jaar zetten we onze tanden in de aanpak van woninginbraken’, zegt korpschef Stoffel Heijsman. Er komt een regionaal inbrakenteam dat de krachten bundelt en expertise deelt.

Ook het aantal straatroven daalde licht. In 2010 deden 95 slachtoffers aangifte, het afgelopen waren dat er 91. Het aantal geweldsincidenten daalde van 3.800 naar 3.693.

‘Wij zijn goed in het oplossen van misdrijven maar kunnen het nog veiliger maken, als inwoners ons helpen’, zegt Gerard ten Have.

De politie heeft het afgelopen jaar een stap gezet naar een hogere mate van burgerparticipatie. Het korps ziet de wijkagent als cruciale verbinding tussen inwoners en de politie. In 2011 zijn er daarom 14 extra wijkagenten aangesteld.

Social media en vooral Twitter bleken afgelopen jaar voor wijkagenten een grote meerwaarde te hebben in de interactie met wijkbewoners. Het korps heeft deze ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund met smartphones, waardoor inmiddels 76 wijkagenten twitteren en we maar liefst 45.000 volgers hebben. Daarmee loopt het korps voorop in Nederland.

Bij grote of ernstige incidenten zet de politie Burgernet en Twitter in, om direct in contact te komen met omwonenden.

Samenwerking met inwoners is er ook bij de aanpak van criminaliteit door het publiceren van foto’s of video’s van misdrijven. Afgelopen december zijn de eerste zaken op www.depolitiezoekt.nl geplaatst. Het eerste succes is sinds deze week een feit. Een getuige maakte een foto van een inbreker. De zaak is op de opsporingssite geplaatst en woensdag 8 februari is er een verdachte aangehouden. Ten Have: ‘Een mooi illustratief voorbeeld van een goede samenwerking van een oplettende buurtbewoner en de politie!’Ander nieuws