Header image

Inzameling voedselbank Eibergen

EIBERGEN – Op zondag 1 november houdt de diaconie van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken haar maandelijkse inzameling voor de voedselbank. Ook op dinsdag 6 november kunnen alle inwoners van Eibergen en Rekken van 10.00 tot 11.30 uur hun bijdragen komen inleveren in de consistorie van de kerk tegenover de Huve.

Deze actie wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor iedereen die de voedselbank en haar cliënten een warm hart toedraagt. Er staat een collectebus voor wie liever een financiële bijdrage geeft.

Ander nieuws