Header image

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

RIETMOLEN - Het maken en plaatsen van typische hekwerken, meer wilde bloemen, bijenkasten bij het kerkhof, opruimen van zwerfvuil met schoolkinderen, aanleggen van erfbeplanting en het ontwikkelen van een Klompenpad en deze verbinden met de paden in Rekken en Noordijk. Dat zijn wensen van bewoners van Rietmolen voor een aantrekkelijker en meer beleefbaar landschap. Deze ideeën worden nu verder uitgewerkt op de tweede bewonersavond van Levend Landschap Rietmolen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 9 mei in DAR-kantine, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 66a in Rietmolen. Aanvang is om 19.30 uur met een kopje koffie en thee. Iedereen uit Rietmolen is weer van harte welkom!Uitwerken en uitvoeren plannen

Voor de eerste bewonersavond van Levend Landschap Rietmolen op 4 april was veel belangstelling en interactie waarbij allerlei ideeën en wensen naar voren zijn gebracht voor een aantrekkelijker landschap. Op de tweede bewonersavond van 9 mei worden deze ideeën verder uitgewerkt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we werkgroepen met kartrekkers vormen, om met elkaar aan de slag te gaan en de ideeën te realiseren. Het resultaat is een uitvoeringsagenda Rietmolen met concrete projecten en activiteiten voor de komende drie jaar.Levend Landschap Rietmolen
Rietmolen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om die waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is een initiatiefgroep van enthousiaste bewoners in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Berkelland het project Levend Landschap Rietmolen gestart.
Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap zelf naar voren kunnen brengen en realiseren.Kijk voor actuele informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl/levend-landschap-rietmolen. Levend Landschap Rietmolen wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Berkelland en de provincie Gelderland.


Foto: SLG

Ander nieuws