Header image

Inspectie heeft vertrouwen in plan van aanpak SKB

WINTERSWIJK - Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (SKB) moet de richtlijnen die in Nederland gelden rondom het operatieve proces beter naleven. Dat concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van een inspectiebezoek op 2 en 3 februari 2011 aan het Winterswijkse ziekenhuis.

De Inspectie constateerde dat het SKB zich op drie gebieden in het operatieve proces moet verbeteren, namelijk: Communicatie en Overdracht, Hygiëne en Infectie en Medicatiebeleid. Het heeft daarom besloten de komende periode hier verscherpt op toe te gaan zien.

Henri Janssen, bestuurder van het SKB reageert als volgt: “Uiteraard zijn we geschrokken van de constateringen van de Inspectie.” aldus Henri Janssen. ”We hebben direct ingegrepen en onmiddellijk na de rapportage van de Inspectie zijn versneld een aantal verbeteringen doorgevoerd. Te denken valt aan de “time out” procedure, welke in het verleden niet altijd even consequent werd toegepast. Dit is een extra controle waarbij de opererende arts samen met het operatieteam controleert of alle (patiënt)gegevens juist zijn en alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen. Daarnaast is iedereen op de OK er nogmaals van bewust gemaakt dat er een dubbelcheck van medicatie moet plaatsvinden en is het beleid rond het gebruik van het anesthesiegeneesmiddel propofol per direct aangepast. Zo worden de spuiten met propofol niet meer voor meerdere operaties in het voren klaargemaakt, maar gebeurt dit per ingreep. Verder hebben we gedragsregels op de OK aangescherpt en nogmaals onder de aandacht gebracht bij de OK-medewerkers en de daar werkzame medisch specialisten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we iedereen op de OK er nogmaals op attent hebben gemaakt dat men voor iedere ingreep een nieuw mondkapje moet gebruiken en dat de deuren van OK’s zo min mogelijk geopend dienen te worden tijdens een operatie. De patiëntveiligheid is nooit in het gedrang geweest.”

Janssen geeft aan dat de interne cultuur één van de oorzaken is van het niet volledig naleven van de richtlijnen. "Controles binnen het OK-proces worden wel uitgevoerd, maar te weinig gecommuniceerd en vastgelegd. Vaak heeft het met routinematig handelden te maken. Routine betekent ervaring, wat in de basis alleen maar goed is. Dit mag alleen niet leiden tot verslapping waardoor procedures niet op de juiste manier worden nageleefd. Daarnaast bedoel ik met cultuur ook dat veel OK-medewerkers en medisch specialisten in het SKB niet gewend zijn elkaar aan te spreken op bepaald gedrag. Als je elkaar niet durft te corrigeren, komen er ook geen verbeteringen." Er is door de directie van het SKB reeds een plan van aanpak voorgelegd aan de Inspectie. Dit plan heeft tot doel het ziekenhuis op korte termijn weer aan alle richtlijnen van de Inspectie te laten voldoen. “Mede gezien de hoge mate van betrokkenheid en motivatie van de OK-medewerkers en medisch specialisten, hebben wij er alle vertrouwen in dat binnen twee maanden alle richtlijnen op een juiste manier worden nageleefd. Ook de Inspectie heeft al laten weten dat ze vertrouwen hebben ons plan van aanpak. De komende twee maanden hebben we intensief contact met de Inspectie, zodat zij onze vorderingen ook op de voet kunnen volgen.”

De Inspectie heeft aangegeven dat de periode van verscherpt toezicht zo kort mogelijk zal zijn en dat door de maatregelen die het ziekenhuis reeds heeft genomen er gewoon veilig geopereerd kan worden.Ander nieuws