Header image

Innsbrucker Paasspel in Warnsveld

Op 2e paasdag, 5 april wordt ’s avonds om 20.00 uur in de Martinuskerk in Warnsveld het Innsbrucker Paasspel opgevoerd door “Paasspelgroep Zutphen”. Het is een middeleeuws spel, in de vorm van muziektheater, dat past in de traditie van de meer bekende Oberufer kerstspelen. Het origineel stamt uit het jaar 1391 en wordt bewaard in de bibliotheek van Innsbruck. Dit Latijnse Paasdrama werd in de 14e en 15e eeuw veel gespeeld. De liturgische spelen waren in die tijd een zeer belangrijk onderdeel van het kerkelijk jaar. Het spel begint waar de Matthäus Passion van Bach eindigt. Het is Goede Vrijdag als de Maria’s waken bij het graf van Jezus. Pilatus slaapt die nacht slecht en als de schriftgeleerden het gerucht horen dat Jezus op zal staan uit de dood vragen zij, tijdens de sabbat op stille zaterdag, aan Pilatus het graf te bewaken met soldaten. Jezus daalt na zijn dood af naar de hel om de zielen die niet meer terug konden naar het licht, te bevrijden uit de klauwen van Lucifer en Satan. De doorwerking van deze hellevaart zien wij terug in het spel dat zich vervolgens afspeelt op de markt waar, s’avonds na de sabbat de Maria’s olie kopen bij een Marskramer om het lichaam van Jezus te Balsemen. Dan, op 1e Paasdag, komen de Maria’s bij het graf en zien dat het leeg is. De soldaten vluchten en Jezus verschijnt als hovenier voor het eerst aan Maria Magdalena. Zij zal als eerste de boodschap brengen dat Jezus waarlijk is opgestaan uit de dood. De muziek wordt geheel a capella gezongen. De regie en muziek is in handen van Andor Boddeke. Het spel begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Komt dat zien, het feest van Pasen, op 2e Paasdag in de Martinuskerk van Warnsveld!

Ander nieuws