Header image

Inloopmiddagen bestemmingsplan buitengebied Oost Gelre

OOST GELRE - De gemeente is bezig alle afzonderlijke bestemmingsplannen van het buitengebeid samen te voegen tot één bestemmingsplan. Op 1 en 6 juli zijn er inloopmiddagen om bedrijven en bewoners te informeren over wat dit voor hen betekent. Inloopmiddagen en ter inzage legging Een zogenaamde Nota van Uitgangspunten ligt op dit moment ter inzage. De nota geeft aan hoe de gemeente aan de slag wil met die actualisering. Waar de knelpunten zitten en welke kansen het biedt. De inloopmiddagen zijn voor bedrijven en bewoners in het buitengebied een goed moment om zich daarover te laten informeren. De inloopmomenten zijn in: • Lievelde, Hotel Restaurant Reijrink - 1 juli van 16.00 tot 18.00 uur. • Vragender, Café Beneman - 1 juli van 18.30 tot 20.00 uur • Zieuwent, Parochiehuis - 6 juli van 16.00 tot 18.00 uur De Nota van Uitgangspunten ligt ter inzage tot 17 augustus aanstaande. Wie op deze nota wilt reageren, kan dat op de inloopmiddagen doen, maar ook via de mail naar gemeente@oostgelre.nl t.a.v. mw. M. Bluemer, of schriftelijk naar Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde. Zodra de daadwerkelijk procedure voor herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied gaat lopen (na de zomervakantie) krijgen belanghebbenden nog volop gelegenheid om informatie te krijgen, in te spreken of een zienswijze in te dienen. Het herziene bestemmingsplan zorgt voor een actualisering van de bestemmingsplannen en brengt het tot één plan terug. Een plan dat voldoet aan de eisen die nu en in te toekomst gesteld worden aan bestemmingsplannen. Dat bevordert de uniformiteit, uitwisselbaarheid en overzichtelijkheid. Daarnaast wordt het ook digitaal raadpleegbaar via het internet. Wie nu al vragen heeft kan contact opnemen met mw. M. Bluemer, te bereiken via het algemene nummer 0544 – 39 35 35.

Ander nieuws