Header image

Informatiebijeenkomst Project Ontmoeting in Taal

ULFT - Op dinsdagavond 31 mei vindt in ’t Klooster in Ulft een informatiebijeenkomst plaats over het project Ontmoeting in Taal. Het project heeft als doel het Nederlands van anderstalige vrouwen op een hoger peil te brengen, zodat ze zich prettiger voelen in het maatschappelijk verkeer, meer zaken zelfstandig kunnen regelen en zich gemakkelijker durven uiten. Ontmoeting in Taal is een initiatief van het Graafschap College en Fidessa Welzijn en wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Oude IJsselstreek. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Het project Ontmoeting in Taal richt zich op allochtone vrouwen zonder inburgeringsplicht met een minimale Nederlandse taalvaardigheid en een grote afstand tot de maatschappij. Het biedt een jaarprogramma van twee bijeenkomsten per week, waarin taalscholing wordt geboden en toegewerkt wordt naar een grotere maatschappelijke participatie. Het programma is afwisselend. Deelnemers zitten niet alleen in de schoolbanken, maar voeren ook praktische opdrachten buiten de deur uit. Spreken doe je nou eenmaal niet alleen in de klas, maar ook aan de balie van het gemeentehuis, bij de apotheek en op de school van de kinderen. Vandaar dat er ook uitstapjes worden gemaakt en gastsprekers van b.v. het servicepunt vrijwilligerswerk de groep bezoeken. Want als je actiever wilt worden in de maatschappij, moet je wel de weg weten.

De opzet van het project vraagt om een intensieve begeleiding. Dit is mede mogelijk door de inzet van vrijwilligers. Overigens is het projectteam nog op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten. Belangstellenden zijn welkom op de informatiebijeenkomst of kunnen contact opnemen met het Graafschapcollege (contactpersoon Maya van der Meer) of Fidessa (contactpersoon Moniek Vossebeld).

De zorg voor de deelnemers gaat verder dan alleen de begeleiding tijdens de bijeenkomsten. Er kunnen zich allerlei dingen voordoen die het moeilijk maken aan het project deel te nemen. Voor speciale vragen zijn er coaches beschikbaar, die kunnen helpen bij lastige vragen. Zo kan een coach meehelpen bij het zoeken naar kinderopvang. Coaches zullen ook deelnemers benaderen die zonder opgaaf van redenen niet op een bijeenkomst verschijnen. Door tijdig na te gaan of er iets bijzonders aan de hand is wat iemand belet te komen, wordt de kans op uitval zeer sterk teruggedrongen.

De ambitie is, dat de vrouwen na afloop van het project uitstromen naar (vrijwilligers)werk of vervolgscholing. In Terborg, waar dit project in augustus 2010 is opgestart, zijn daar inmiddels goede ervaringen mee opgedaan. Hoewel het project nog niet helemaal is afgerond, heeft een aantal vrouwen werk gevonden. Vrijwel alle deelnemers verrichten vrijwilligerswerk. De bijeenkomst vindt plaats in 't Klooster, F.B. Deurvorststraat 43, Ulft en is van 19.30 – 21.30 uur.Ander nieuws