Header image

Informatieavond bezuinigingen Oost Gelre

OOST-GELRE- De gemeente Oost Gelre houdt op donderdag 24 februari om 19.30 uur in HCR ’t Zwaantje in Lichtenvoorde een informatieavond over de bezuinigingen. Bezuinigingen die voortvloeien uit de takendiscussie die college en raad de afgelopen maanden hebben gevoerd. Volgende week neemt het college een voorlopig besluit over deze taken. Informatie van de inwoners moet leiden tot een definitief besluit, met daarna de behandeling in de gemeenteraad eind maart.

De takendiscussie leidt tot bezuinigingen die volgens wethouder Karel Bonsen pijn gaan doen, bij inwoners, verenigingen, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. “We moeten dik 5 miljoen euro bezuinigen en dat kan alleen als je echte keuzes maakt. Dát is de inzet van de takendiscussie.”

Het College van B&W wil tijdens de informatiebijeenkomst uitleggen welke keuzes voorliggen. In een eerder stadium hadden raad en college al uitgesproken dat in principe alles bespreekbaar is. Wethouder Bonsen realiseert zich dat dit tot heftige discussies kan leiden. Bijvoorbeeld over de dubbele voorzieningen in Oost Gelre, zoals zwembad, bibliotheek, gemeentelijke balies, VVV. Karel Bonsen hierover: “Als we willen bezuinigen moeten we keuzes maken. En dan komt ook heel nadrukkelijk de vraag op tafel over dubbele voorzieningen in onze gemeente: kunnen we ons dit veroorloven?”

In een laatste informele bijeenkomst met de raad is een lijst van taken opgesteld, waar een bezuiniging gerealiseerd kan worden. Dat varieert van het versoberen of stopzetten van subsidies tot versobering van het onderhoud van groen en wegen en forse bezuinigingen binnen de muren van het gemeentehuis. Op 7 februari neemt het College van B&W een voorlopig standpunt in over de takendiscussie. Een standpunt dat vervolgens openbaar wordt gemaakt, onder ander via de website van de gemeente. Bonsen: “We willen ons voorlopige standpunt uitleggen aan de inwoners tijdens de informatieavond. Uitleggen waarom wij deze keuzes gemaakt hebben.”

De informatieavond op donderdag 24 februari om 19.30 uur in ’t Zwaantje in Lichtenvoorde moet vooral een interactieve bijeenkomst worden. Het zal zo zijn dat elke wethouder de bezuinigingen binnen zijn eigen portefeuille toelicht, verdeeld over de zalen van ‘t Zwaantje. Wethouder Bonsen wil geen valse verwachtingen van deze avond wekken. “Wij willen het uitleggen en de reacties graag horen. Kijk, als iemand een fantastisch idee voor een bezuiniging heeft zouden we wel gek zijn om daar niet naar te luisteren. Maar we gaan de takendiscussie niet helemaal opnieuw doen. We zullen vooral heel goed luisteren en de reacties meewegen in het bepalen van ons definitieve standpunt.”Ander nieuws