Header image

Infoavond veranderingen AWBZ en PGB in Zevenaar

ZEVENAAR - Regelmatig is er in de media aandacht voor mensen die vanwege een beperking zorg nodig hebben en daarbij te maken krijgen met de huidige ontwikkelingen in de AWBZ en bezuinigingen op het Persoonsgebonden Budget (PGB). Daarom organiseert MEE Oost-Gelderland op donderdag 13 oktober een informatiebijeenkomst over veranderingen in de AWBZ en het PGB. De bijeenkomst wordt gehouden in De Hooge Bongert, Hooge Bongert 3 in Zevenaar en begint om 19.30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur.

Vanuit de AWBZ wordt er nog steeds veel zorg gefinancierd voor mensen met een beperking. Dat kunnen zowel kinderen zijn als volwassenen. Toch zijn er op dit moment veel veranderingen gaande en veel van de zorg is of wordt nu in de Wet maatschappelijk ondersteuning ondergebracht.

Daarnaast wordt er bezuinigd op de Persoonsgebonden budgetten. Wat zijn hiervan de gevolgen voor mensen die nu al een budget hebben of op korte termijn een PGB willen aanvragen.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven een consulent en een sociaal-juridisch dienstverlener van MEE u op een duidelijke en praktische manier uitleg over hoe het zit. Dat is relevant voor mensen met een beperking, hun ouders, en iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.

Als u meer informatie wilt over deze bijeenkomst kunt u terecht bij MEE Oost Gelderland, T 0314 34 42 24 of info@mee-og.nlAnder nieuws