Header image

Industrieterreinen Oost Gelre krijgen glasvezel

OOST GELRE-Bedrijven op de industrieterreinen van Groenlo en Lichtenvoorde kunnen in 2012 worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Daarmee zijn de problemen met trage internetverbindingen definitief verleden tijd. Glasvezel op de bedrijfsterreinen is de verdienste van de werkgroep glasvezel van de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde. Terwijl de woningen in Groenlo en Lichtenvoorde massaal op het snelle glasvezelnetwerk worden aangesloten, moeten de bedrijven op de industrieterreinen het doen met een trage internetverbinding via een koperen telefoonlijntje. Het up- en downloaden van bestekken, tekeningen en rapportages duurt ergerlijk lang en kost ondernemers daardoor veel geld. Wanneer ondernemers een doorkijkje naar de toekomst maken, groeit de ergernis alleen maar. Bellen via internet, videobeelden de wereld over sturen en werken met programma’s en applicaties die her en der op het net staan zetten straks de toon. Met de huidige internetverbindingen missen ze echter de boot. Sneller internet voor bedrijven: het bestuur van de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde, afgekort IKGL, maakte er in 2011 werk van. Een werkgroep bracht de digitale behoefte van bedrijven in kaart en kwam met het advies om de industrieterreinen aan te sluiten op het glasvezelnet. Met glasvezel beschikt een bedrijf over een snel, betrouwbaar en hoogwaardig netwerk voor telefonie, internet, thuiswerken en videostreams. Vijftig IKGL-leden toonden gelijk interesse. Tijdens een bijeenkomst kozen de leden vervolgens voor Dark Fiber oftewel open glasvezel van de regionale aanbieder TReNT. Bij deze vorm van glasvezel wordt een kabel naar het bedrijf gelegd en betaalt de ondernemer voor het gebruik van die kabel. Vervolgens bepaalt de ondernemer zelf waar de digitale diensten als VPN, VoIP, externe applicaties en back-up worden afgenomen. De aansluiting op het glasvezelnetwerk wordt in 2012 gerealiseerd. De IKGL nam het initiatief voor glasvezel op de industrieterreinen van Groenlo en Lichtenvoorde, maar wil het niet voorbehouden aan haar leden. De industriële kring hoopt dat ook veel niet-leden kiezen voor glasvezel. Interesse in de mogelijkheden van glasvezel voor uw bedrijf en meer weten over de kosten, de snelheid en de betrouwbaarheid? Neem dan contact op met Jan Hartman van de werkgroep glasvezel van de IKGL via het telefoonnummer (0544) 46 18 88 of het e-mailadres jha.hartman@hetnet.nlAnder nieuws