Header image

In Winterswijk, lammerseizoen Landschapskudde goed begonnen

WINTERSWIJK - Het lammerseizoen is voor schaapherder Roelof Kuipers goed begonnen. De eerste lammetjes zagen donderdag 11 januari het levenslicht en inmiddels staat de teller op 25. Tot grote opluchting van zowel de herder als de Stichting Landschapskudde vertonen de geboren lammeren geen afwijkingen en ogen gezond.

“De lammeren zijn wat groter en zwaarder dan voorgaande jaren en er zijn veel tweelingen geboren”, zo laat Roelof Kuipers weten. “Het lammeren is volop bezig in de kudde. Dat is altijd een drukke periode, maar dit jaar werden de geboortes met iets meer spanning afgewacht”. Dat heeft te maken met het Schmallenbergvirus, dat recentelijk is geconstateerd bij diverse schapenhouders in heel Nederland.

Het stemt de schaapherder voorzichtig positief, dat er nu gezonde lammeren geboren zijn. Hij rekent op ongeveer 250 lammeren dit seizoen. “De 1e lammerperiode is volop bezig, de 2e periode van geboortes zal rond begin april zijn. Tijdens de Lammetjesdag zullen er dus ook pasgeborenen te bewonderen zijn. We zijn erg blij met dit goede, gezonde begin. Deze maanden zijn we druk met de zorg voor de ooien en hun lammetjes. ‘s Nachts houden we de schapen nog op stal, maar overdag hoeden we ze op de weilanden rondom de stal in Kotten. Door de zachte winter is er voldoende gras”.

De lammetjesdag op 2e paasdag 2012 is een activiteit van de onlangs opgerichte stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek. De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de schaapherders door het organiseren van allerlei aanvullende activiteiten. De in december georganiseerde glühwein-wandeling met de kudde, de herder en zijn honden is zeer succesvol verlopen. Honderden mensen toonden belangstelling en gaven blijk van hun steun. Tijdens de lammetjesdag op 9 april hopen ze weer adoptanten en donateurs te werven, zodat de schaapskuddes voor de toekomst behouden kunnen blijven in Nationaal Landschap Winterswijk. www.landschapskudde.nlAnder nieuws