Header image

Huisartsenposten gaan samenwerken met Sensire

TERBORG - Inwoners van de Achterhoek kunnen in de avond, nacht en weekenden voor spoedeisende huisartsenzorg een beroep doen op de huisartsenposten in Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. Ook Sensire is 24 uur per dag bereikbaar en sinds kort werken de drie huisartsenposten ook nauw samen met de verpleegkundigen van Sensire.

De huisartsenposten krijgen steeds meer zorgvragen waarbij verpleegkundige hulp kan worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: het plaatsen van een pomp in de terminale fase, het verbinden van een wond, het plaatsen van een katheter en het prikken van bloedsuikers. Op verwijzing van de huisarts of specialist worden deze zorgvragen overdag al vaak uitgevoerd door een (wijk)verpleegkundige. Sinds kort is de samenwerking uitgebreid naar de avonden, nachten en weekenden.

Vorig jaar is een pilot gestart tussen de huisartsenpost en zorgorganisatie Sensire om in de nacht waar mogelijk het verpleegkundig nachtteam in te zetten voor verpleegkundige hulp. Na korte tijd is dit uitgebreid naar de avonden en weekenden. De assistenten van de huisartsenposten bekijken, na overleg met de dienstdoende huisarts, of de verpleegkundige van Sensire ingezet kan worden. De verpleegkundige koppelt na haar bezoek aan de patiënt haar bevindingen altijd terug aan de huisartsenpost. De pilot is geslaagd en inmiddels is dit de nieuwe werkwijze in de hele Achterhoek.

Sensire heeft naast bekwame verpleegkundigen in de wijkzorg ook een speciaal opgeleid verpleegkundig team dat in staat is om technisch verpleegkundige zorg in de thuissituatie te bieden. De kleinschalige wijkteams van Sensire zijn werkzaam in de hele Achterhoek waardoor de drie huisartsenposten allen met dezelfde organisatie kunnen samenwerken met als voordeel dat eenduidige afspraken gemaakt konden worden. Op donderdag 7 april hebben de directeuren van de drie huisartsenposten en de bestuurder van Sensire de samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een contract.

.Ander nieuws