Header image

Home-Start versterkt met nieuwe vrijwilligers

ACHTERHOEK - Per 1 november 2012 heeft een groep van elf nieuwe vrijwilligers de Home-Start voorbereidingscursus met goed gevolg afgerond. Zij zijn allen gecertificeerd en erg enthousiast om ingezet te kunnen worden in jonge gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Door de kracht en het succes van de Home-Start formule, bleek behoefte te zijn ontstaan aan nieuwe vrijwilligers. De coördinatoren zijn dan ook verheugd over deze uitbreiding en erg blij met de tijd en aandacht die betrokken vrijwilligers willen schenken aan deze gezinnen. De cursus werd feestelijk afgesloten met een gezellige lunch. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Ieder gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn: ziekte, een moeilijk kind, kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen, financiële problemen, eenzaamheid, overbelasting. Ouders kunnen vastlopen of het gevoel hebben het niet meer aan te kunnen. Soms lossen spanningen vanzelf op, maar soms kan het teveel worden. De stap naar professionele hulpverlening is (nog) niet nodig, maar ondersteuning zou heel welkom zijn. In een dergelijke situatie kan een vrijwilliger van Home-Start van grote betekenis zijn. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen. Enkele vrijwilligers zijn inmiddels al gekoppeld aan een gezin. Door een luisterend oor te bieden en er ‘gewoon te zijn’, kan een vrijwilliger van grote betekenis zijn voor een gezin met een opvoedingsondersteuningsvraag. Home-Start heeft een samenwerkingsverband met Yunio jeugdgezondheidszorg. Home-Start ondersteunt gezinnen in een groot deel van het werkgebied van Yunio in Oost-Gelderland, namelijk de Achterhoek en Lochem.

Voor informatie kan men contact opnemen met de coördinatoren van Home-Start Achterhoek: Thea Staffhorst, telefoon 06-22976506, e-mail t.staffhorst@sensire.nl of Patty Polman, tel: 06-20958457, e-mail p.polman@yunio.nl. Ook kan men bellen naar Yunio 0900-98 64 (10 ct/min), e-mail info@yunio.nl, www.yunio.nl.Ander nieuws