Header image

Het Gelders Orkest topprioriteit in Gelderland cultuurland

GELDERLAND - Provinciale Staten heeft tijdens de Statenvergadering van 9 november geconstateerd dat Het Gelders Orkest een nationaal toporkest is. Door de vrijwillige en professionele inzet van orkestleden vanuit het Gelders Orkest krijgen jaarlijks honderden jongeren en volwassenen een muzikale opleiding. Daarmee draagt het HGO bij aan de culturele infrastructuur in Gelderland. Het culturele en muzikale aanbod in Arnhem en de regio (Artez Conservatorium) mede afhankelijk is een doorgroeimogelijkheid richting Het Gelders Orkest. Het Gelders Orkest krijgt met ingang van 1 januari 2013 te maken met de rijksbezuinigingen, waardoor het orkest 43% moet inleveren. Tevens speelt mee dat op korte termijn een concrete aanvraag bij het Ministerie van OCW moet zijn aangeleverd. Provinciale Staten heeft geconcludeerd dat de thuisbasis van Het Gelders Orkest (Musis Sacrum) voor een structurele huisvesting van het HGO functioneel en representatief moet zijn.

Aan Gedeputeerde Staten is verzocht om in 2012 met een onderzoek te komen waarin de muzikale en financiële situatie van Het Gelders Orkest wordt belicht. Gelijktijdig moet daarin een doorkijk worden gegeven naar de huisvesting van Musis Sacrum in afstemming met de gemeente Arnhem en Het Gelders Orkest zelf. Jan Hutten: “De CDA Statenfractie is blij met de brede steun voor de ingediende motie. Dat het HGO topprioriteit krijgt binnen de nieuwe cultuurnota is door Provinciale Staten duidelijk gemaakt. Het CDA wacht de informatie vanuit het HGO, de gemeente Arnhem en het college van Gedeputeerde Staten met belangstelling af. Het CDA is bereid om in 2012 hiervoor financiële vervolgstappen te zetten.”Ander nieuws