Header image

Hein Pieper nieuwe dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel

RIJN EN IJSSEL- Voormalig lid van de Tweede Kamer Hein Pieper wordt voorgedragen voor de functie van dijkgraaf voor Waterschap Rijn en IJssel. De 48-jarige Pieper zat van 2009 tot de laatste verkiezingen in het parlement voor het CDA, waarvoor hij onder andere het woord voerde over plattelandsontwikkeling en de Ecologische Hoofdstructuur. Pieper is de beoogde opvolger van de huidige waarnemend dijkgraaf Jannie Lamberts. Lamberts trad vorig jaar september aan als waarnemend dijkgraaf nadat een eerder voorgedragen kandidaat voor de functie zich terugtrok, omdat hij verwikkeld was in een gerechtelijke procedure. In de daaropvolgende zoektocht naar een nieuwe geschikte kandidaat, is door het werving- en selectiebureau extra aandacht besteed aan mogelijke betrokkenheid bij laakbare gebeurtenissen in het verleden. In totaal waren er ruim zeventig belangstellenden voor de functie, waarvan ongeveer de helft rechtstreeks is benaderd. Naast de screening door het bureau, hebben kandidaten een bewijs van goed gedrag moeten overleggen en is een antecedentenonderzoek uitgevoerd. Pieper studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft voor de klas gestaan op een middelbare school, was pastoraal werker in Groningen en vervulde diverse functies binnen het CDA, waarvoor hij in 2009 lid van de Tweede Kamer werd. Sinds 2000 werkt Pieper als directeur voor het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties, met uitzondering van zijn jaar in de Tweede Kamer. Daarnaast vervulde hij diverse bestuursfuncties, variërend van het voorzitterschap van de Stichting Jacobspad en Stichting Oikos, tot bestuursfuncties bij mediabedrijven (KRO, Trouw). Ook was hij projectleider ‘Waarden van het land’, van de LTO-KNBTB en van het project ‘Plezier in je werk’ van het CNV-TBI. Pieper heeft daarmee de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan en beschikt over een uitgebreid netwerk. Het algemeen bestuur van het waterschap besloot gisteravond om Pieper als kandidaat dijkgraaf bij de Kroon voor te dragen. Deze voordracht loopt via de Commissaris van de Koningin in Gelderland. De nieuwe dijkgraaf wordt voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur en is als zodanig verantwoordelijk voor het functioneren van het waterschap. Waterschap Rijn en IJssel is de waterbeheerder in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en Zuidoost Veluwe. Een gebied van meer dan 200.000 hectare waarin 22 gemeenten liggen. Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid, het beschermt het gebied zo goed mogelijk tegen wateroverlast en droogte en zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het streeft daarbij naar een duurzame waterketen. Bij het waterschap werken ongeveer 375 medewerkers. Noot voor de pers: Voor nadere informatie is Arian Kuil van de unit Communicatie van Waterschap Rijn en IJssel beschikbaar.Ander nieuws