Header image

Hein Bloemen herbenoemd tot burgemeester van Berkelland

BERKELLAND - Mr. H.L.M. (Hein) Bloemen is - bij Koninklijk Besluit van 16 juni 2011 nr. 11.001441 - herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Berkelland per 1 september 2011. De Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, heeft dat vandaag per brief aan de gemeenteraad laten weten. Voor 1 september legt burgemeester Bloemen bij de Commissaris van de Koningin de eed/verklaring en belofte af, zoals in de Gemeentewet is voorgeschreven.Ander nieuws