Header image

Handicap.nl collecte maakt beter leven mogelijk.

Handicap.nl is een organisatie die geld inzamelt voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het geld dat Handicap.nl ophaalt met de landelijke collecteweek in juni gaat o.a. naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financi�le hulpverlening betaald aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning en zorgverzekeraar vallen. Hulpverlening die hard nodig is om de gehandicapte medemens een volwaardig leven te geven met hun beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk te zijn van anderen. Dit kan met een sta-op stoel of een matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. Ook vinden wij het sociale aspect belangrijk en kan men een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk. De Ango geeft ook juridisch advies aan mensen met een beperking. De Ango heeft hiervoor in het hele land adviseurs, dit zijn vrijwilligers die door Ango worden opgeleid. Contactgegevens zijn te vinden op de website www.ango.nl. In 2009 is 840.000,- euro opgehaald, waarmee veel mensen met een beperking konden worden geholpen. In 2010 hopen wij dit te evenaren. Wij begrijpen het goed als u denkt: "Alweer een collecte", maar het is in deze tijden helaas een bittere noodzaak om ons goede werk te kunnen blijven voortzetten en te financieren. Nu �n in de toekomst. Wij vragen u daarom om een kleine bijdrage als de collectant van Handicap.nl bij u aanbelt. Collectant gemist? Uw bijdrage kunt u ook overmaken op giro 625000 t.n.v. Handicap.nl in Amersfoort onder vermelding van 'collecte 2010'. Of wordt SMS-donateur: SMS 'handicap aan' naar 4488. Wilt u meer informatie over Ango of Handicap.nl ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 033 - 4654343 of kijk op www.handicap.nl voor de namen van de regiocoördinatoren in het land. Zij verwijzen u graag naar de lokale contactpersoon.

Ander nieuws