Header image

HAN en Waterschap Rijn en IJssel bundelen krachten

GELDERLAND- De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat nauw samenwerken met Waterschap Rijn en IJssel. Zo komen er gastlessen en stageplaatsen. Bovendien zal de HAN de relevantie en het goede arbeidsmarktperspectief van de opleiding Civiele Techniek aangaande waterbeheer versterkt onder de aandacht brengen. Het Waterschap en de HAN hopen op die manier ertoe bij te dragen dat de aanwas van civieltechnisch personeel in de toekomst gelijke tred houdt met de behoefte in het werkveld.

De samenwerking tussen waterschap en hogeschool vindt plaats met gesloten beurzen. Beide instellingen brengen hoofdzakelijk over en weer kennis en nieuwe ervaringsmogelijkheden in. De samenwerkende partijen gaan vooralsnog een samenwerking aan voor de duur van 4 jaar.

Waterbeheer is voor Nederland van vitaal belang. Zonder goed waterbeheer zouden grote delen van Nederland onbewoonbaar zijn. Daarnaast vormt waterbeheer voor Nederland een belangrijk exportproduct. De civieltechnische expertise die Nederland op dit gebied in huis heeft, behoort mondiaal bezien tot de top.

Voor de leefbaarheid en economie van Nederland blijven er, zeker als ook de huidige ingenieurs met pensioen gaan, civieltechnische experts nodig. Ondanks de gunstige vooruitzichten op een goede baan in deze sector kiezen scholieren nog te zelden voor de opleiding Civiele Techniek. Zodoende hebben de HAN en Waterschap Rijn en IJssel nu de handen ineen geslagen.

Door de inbreng van het waterschap wordt de opleiding praktischer en boeiender. Daarnaast stelt het waterschap stageplaatsen beschikbaar, verzorgt het gastlessen en brengt het expertise in. De HAN ondersteunt de waterschappers op didactisch vlak en kan door de praktischer aanpak en stagegarantie de aantrekkelijkheid van de studie een stevige impuls geven.

De samenwerking start met ingang van het studiejaar 2011-2012. De directies van de HAN en Waterschap Rijn en IJssel ondertekenen donderdag 9 december de samenwerkingsovereenkomst in het kantoor van het waterschap te Doetinchem.Ander nieuws