Header image

Halvering subsidie: desastreuze gevolgen voor bibliotheek

OOST GELRE - Het college van Oost Gelre presenteerde deze week de bezuinigingsvoorstellen. Het trieste resultaat voor Bibliotheek Oost-Achterhoek is de halvering van de subsidie. De nieuwe coalitie wil maar liefst € 390.000,- bezuinigen op het bibliotheekwerk in de gemeente.

Het moge duidelijk zijn dat dit enorme consequenties heeft voor de bibliotheken in Oost Gelre en voor de inwoners van deze gemeente. Een bezuiniging van 20%, zoals in eerste bezuinigingssignalen genoemd, levert in afgeslankte vorm nog een acceptabele bibliotheekvoorziening op die een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van alle burgers én de leefbaarheid van de gemeente.

Als de subsidiëring op 50% komt, zoals nu wordt voorgesteld, ziet het toekomstbeeld er als volgt uit: In de twee kernen Groenlo en Lichtenvoorde blijven nog slechts jeugdbibliotheken over, met een aanmerkelijk kleinere collectie jeugdboeken dan voorheen. Deze jeugdbibliotheken zullen slechts sporadisch geopend zijn: In Lichtenvoorde nog 15 uur, in Groenlo slechts 8 uur. De ondersteunende leesbevorderingsactiviteiten voor het onderwijs (de twee bibliotheken werken samen met alle scholen in Oost Gelre) zullen in het vervolg kostendekkend aangeboden moeten worden aan de scholen, waarbij het de vraag is of (zeker kleine) scholen dit kunnen betalen. Géén bibliotheken voor jongeren en volwassenen. Als er geen volwassen leden meer zijn, zijn er ook geen contributie-inkomsten. De bibliotheek stevent dan af op een extra daling van inkomsten, zodat de bezuiniging nog hoger uitvalt. Omdat het subsidiebedrag ook niet geïndexeerd wordt loopt de bezuiniging op tot zo’n 60 tot 70%.

Een andere optie zou zijn: een bibliotheek met een zeer beperkt aanbod voor zowel jeugd als volwassenen, maar dan nog slechts in één kern van Oost Gelre: óf Groenlo, óf Lichtenvoorde. Ook dan geldt dat leesbevorderingsactiviteiten, zowel voor jeugd als volwassenen, kostendekkend moeten zijn.

Onvermijdelijk is het verdwijnen van de bibliobusvoorziening in de kerkdorpen Lievelde, Vragender, Zieuwent, Mariënvelde, Zwolle en Harreveld.

De bibliotheken zijn inmiddels een handtekeningenactie begonnen. Daarnaast zal er een kaartenactie gestart gaan worden. Op de website van www.oostachterhoek.nl staat een mogelijkheid om digitaal steun te betuigen. Ook is daar een filmpje geplaatst over de gevolgen van de bezuinigingen.Ander nieuws