Header image

Grote belangstelling voor appartementen De Boonk

OOSTERBEEK- november 2010 – Projectontwikkelaar Arthur Armstrong BV staat in de startblokken om te beginnen met de ontwikkeling van het appartementencomplex De Boonk. In het hartje van Park Decanije biedt het ruimte voor zeven tot acht comfortabele appartementen voor 55-plussers. Deze snel groeiende doelgroep zoekt ook in Vorden naar een eigen plek, zo blijkt uit de grote belangstelling. Het complex is ontwikkeld in nauwe samenwerking met SIR-55, de organisatie die zich sterk maakt voor gerieflijke huisvesting voor deze leeftijdsgroep. De Boonk telt straks zeven tot acht appartementen, variërend in oppervlakte van 110-135 m². Samenvoeging behoort tot de mogelijkheden, waardoor ze dubbel zo groot kunnen worden. Door de inbreng van SIR-55 voldoen ze helemaal aan alle wensen van de specifieke doelgroep van 55-plussers. Kopers hebben overeenkomstig het hier toegepaste Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) grote zeggenschap in de indeling en afwerking van hun nieuwe woning. Ze weten dat het eindresultaat helemaal is afgestemd op hun wensen. Groene oase Het complex ligt in het midden van Vorden, in de groene oase van Park Decanije. De vormgeving speelt daarop in. De Boonk doet denken aan een klassiek landhuis uit de negentiende eeuw, dat schoonheid, grandeur en uitstraling in zich verenigt. Bij de bouw wordt uiteraard gebruik gemaakt van eigentijdse, hoogwaardige materialen. Bovendien krijgt duurzaamheid bijzondere aandacht. Aardwarmte ‘Tijdens de gesprekken met de gemeente Bronckhorst over De Boonk kregen we het over de unieke aardwarmte-installatie die de temperatuur in het gemeentehuis regelt. Daar is toen het idee opgekomen om te onderzoeken of we dat systeem ook hier kunnen toepassen. Het is heel duurzaam, zeer energievriendelijk en zorgt voor een heel aangenaam binnenklimaat, zowel in de zomer als in de winter’, licht Harm Mensink, directeur van de Oosterbeekse projectontwikkelaar Arthur Armstrong BV, toe. Grote belangstelling De belangstelling is dan ook groot. ‘We hebben door rondetafelgesprekken de wensen geïnventariseerd en in de plannen verwerkt. Bovendien is SIR-55 zeer nauw betrokken via de overeenkomst die we daarmee hebben besloten. Dat is wel een keurmerk’, zegt Mensink. Hij hoopt snel met de bouw te kunnen beginnen. ‘Het enige wat daarvoor nodig is, is een plek op de prioriteringslijst van de gemeente. Dan kunnen we ook de bestemmingsplanprocedure beginnen.’ Bouwstop Hij heeft daarbij begrip voor de door de gemeente Bronckhorst ingestelde bouwstop om te voorkomen dat de bevolkingskrimp tot leegstand leidt. ‘Dat is inderdaad een punt dat aandacht verdient. Toch vind ik het hier niet van toepassing. De Boonk is een complex voor een heel specifieke en groeiende doelgroep, die in de rust en ruimte van Vorden naar een comfortabele plek zoekt. Met alle geïnteresseerden verwacht ik dat we een plek op de prioriteringslijst krijgen. En dan kunnen we heel snel beginnen.’ Hij wijst tot slot op een recent in opdracht van RRBouw, gelieerd aan Bouwend Nederland, uitgebracht rapport. Dat laat zien dat CPO juist nu een krachtige impuls kan geven aan de woningmarkt. Zowel bij nieuwbouw als herstructurering én in situaties van krimp. En dat voor alle soorten woningen, in alle prijsklassen.Ander nieuws