Header image

Groot onderhoud aan de Hamalandroute

GELDERLAND - De provincie Gelderland gaat groot onderhoud uitvoeren aan de N313 Hamelandroute in de gemeenten Aalten en Oost Gelre. Tevens wordt de weg aangepast aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De werkzaamheden starten op dinsdag 1 mei en zijn naar verwachting op vrijdag 12 oktober van dit jaar klaar. Het werk wordt uitgevoerd aan de N313 tussen de N18 en de Duitse grens. Om overlast voor bewoners en bedrijven tot een minimum te beperken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd In de maanden juli en augustus wordt niet gewerkt aan de N313 en is de weg open voor verkeer. Duurzaam Veilig Verkeer is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg zo wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen. Om de N313 Hamelandroute duurzaam veilig te maken worden (fiets)oversteken veiliger gemaakt en worden bij kruisingen rechtsaf stroken verwijderd. De gehele rijbaan krijgt een dubbele asstreep en een onderbroken kantstreep. De aansluiting op de Bijnenweg wordt verwijderd en ingericht als fietspad. Op de N313 wordt op een groot deel het bestaande asfalt vervangen tussen de N18 en de Duitse grens. Ook kruisingen en de rotonde Wikkerinkweg worden duurzaam veiliger gemaakt. De kruising N313 met de N318, Bredevoortseweg, wordt verbeterd en krijgt een nieuwe verkeersregelinstallatie zodat er een snellere verkeersafwikkeling kan plaatsvinden. Ook de verlichting wordt vervangen.

Van 1 mei tot en met 22 juni. Groot onderhoud en duurzaam veilig maken van de N313 tussen de Duitse grens en de rotonde Aaltenseweg bij Lichtenvoorde. De kruising N318/N313 wordt gereconstrueerd. Na 18 mei wordt de N313 tussen de rotonde Wikkerinkweg en Duitse grens opengesteld zodat het bedrijventerrein Aalten en de bedrijven langs de N313 inclusief aanwonenden vanuit Duitsland bereikbaar zijn. Van 10 september tot en met 12 oktober. Groot onderhoud en duurzaam veilig maken van de N313 tussen de rotonde Aaltenseweg bij Lichtenvoorde en de N18 (Twenteroute). Tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid. De fietspaden zijn wel berijdbaar Omdat het werk in twee fasen wordt uitgevoerd zijn er per fase ook verschillende omleidingen. Het verkeer tussen de Duitse grens en Lichtenvoorde wordt omgeleid via de N18, N319, N317 en de N318. Verkeer voor Duitsland wordt omgeleid via de A18 en A3. Het bedrijventerrein de Kamp is in deze periode normaal bereikbaar. Het verkeer tussen de N18 en de rotonde Aaltenseweg bij Lichtenvoorde wordt omgeleid via de N18, N319, N317 en N318. Het bedrijventerrein de Kamp is in deze periode vanaf de N18 bereikbaar via de Richtersweg, de Lievelderweg en James Wattstraat. Vanaf Aalten is het bedrijventerrein de Kamp bereikbaar via de rotonde Aaltensweg, Lievelderweg en James Wattstraat. Per fase wordt met behulp van lokale omleidingen de bereikbaarheid geregeld. De omleidingen staan met borden langs de weg aangegeven.Ander nieuws