Header image

Groot landelijk onderzoek naar jongeren en seks

LANDELIJK - Vorige week is het grote landelijke onderzoek, ‘Seks onder je 25e’, naar de seksuele gezondheid van jongeren door Soa Aids Nederland en Rutgers WPF in samenwerking met GGD Gelre-IJssel van start gegaan.

In de gemeente Ermelo, Elburg, Berkelland en Zutphen hebben jongeren tussen de 17 en 25 jaar een brief met daarin een oproep om mee te doen ontvangen. Jongeren tussen de 12-16 jaar op het Assink Lyceum in Eibergen en het Staring College in Lochem vullen op school de vragenlijst in. Met de uitkomsten worden voorlichting en hulp op het gebied van seksualiteit aan jongeren verbeterd. GGD Gelre-IJssel moedigt het onderzoek daarom aan.

Meer dan 60.000 jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar, verspreid over tientallen gemeenten, worden benaderd om via internet een vragenlijst in te vullen over hun seksuele gedrag en hun opvattingen. Jongeren tussen de 17 en 25 jaar kunnen een brief thuis krijgen, jongeren tussen de 12-16 jaar vullen op school de vragenlijst in. Een dergelijk grootschalig onderzoek naar seksualiteit is voor het laatst gehouden in 2005. In december 2011 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

In 2005 werden de uitkomsten gepresenteerd van het eerste onderzoek ‘Seks onder je 25e’. Dit heeft geleid tot verbeteringen in de voorlichting aan jongeren. Nu we zes jaar verder zijn, is het belangrijk om opnieuw in kaart te brengen hoe jongeren omgaan met seksualiteit. In zo’n periode kan veel veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van flirten en daten via internet. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Met de uitkomsten van Seks onder je 25e 2011 kan de voorlichting weer worden aangepast. Het ministerie van VWS ondersteunt ‘Seks onder je 25e’ en beschouwt het als een belangrijk middel om de seksuele gezondheid van jongeren te verbeteren.Ander nieuws