Header image

Groot aantal tieners verhoord in Winterswijk

WINTERSWIJK- De politie heeft in de afgelopen maanden een groot aantal jongeren verhoord over uiteenlopende strafbare feiten. Het gaat daarbij om een beroving, twee pogingen tot tasjesroof, een diefstal uit een kleedruimte van een sportvereniging, enkele inbraken, diverse vernielingen waaronder het spuiten van graffiti en winkeldiefstallen. Sommige feiten werden door enkele tieners samen gepleegd/uitgevoerd, soms werd het feit alleen uitgevoerd. Negen tieners zijn voorgeleid aan de kinderrechter in Zutphen en onder voorwaarden in vrijheid gesteld. De Winterswijkse politie kreeg in oktober 2010 via de Duitse politie een melding over drie gewelddadige berovingen in het Duitse Oeding. Het vermoeden was, dat de verdachten uit Winterswijk kwamen en mogelijk deel uitmaakten van een groep hangjongeren.

De Winterswijkse politie stelde een onderzoek in en rond de Kerst kreeg men zicht op één van de vermoedelijke verdachten. Deze feiten zijn in overleg met het Openbaar Ministerie in een later gestart strafrechtelijk onderzoek door het rechercheteam in Winterwijk verder uitgerechercheerd.

Door dit onderzoek werd het de politie duidelijk dat de jongeren geen afzonderlijke groep vormden, maar afkomstig waren uit verschillende (hang)groepen. Sommigen pleegden samen of soms alleen allerlei strafbare feiten. Het ging dan om vernielingen, graffiti, winkeldiefstal en dergelijke feiten.

Aangezien het soms om twaalfjarigen ging, werd er contact met de ouders gelegd. Daarnaast werd er naast het reguliere overleg dat politie, gemeente en jeugdhulpverlening (o.a Netwerk 12 +) in Winterswijk hebben, voor deze jongeren maatwerk geregeld/overlegd wat een passende reactie zou zijn.

Rond de Kerst kreeg de politie een melding dat in het Huininkmaatbos in Winterswijk een tiener door vier of vijf leeftijdgenoten met geweld van zijn mobieltje en geld was beroofd. In januari 2011 werd getracht om aan de Burgemeester Bosmanstraat en aan de Beukerhorstweg de tas van passerende vrouwen te stelen. Ook hier werden de feiten door tieners gepleegd.

De eerder verkregen informatie over de Winterswijkse jongeren die zich vermoedelijk aan strafbare feiten schuldig maakten, bleek waardevol. De politie had snel zicht op de vermoedelijke verdachten en op 19 januari werd de eerste verdachte, een 13-jarige Winterswijker, aangehouden. In de daarop volgende periode werden diverse tieners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar aangehouden. De aanhoudingen zorgden voor een sneeuwbaleffect met betrekking tot het aantal vermoedelijke verdachten èn de informatie over gepleegde strafbare feiten. Afhankelijk van de leeftijd en het feit waarvan de jongeren werden verdacht, werden zij thuis aangehouden of op het politiebureau ontboden.

De agenten kregen vaak te maken met geschrokken ouders. Men wist vaak niet waar hun zoon had uitgehangen en wat hij had gedaan. De medewerking van de meeste ouders was heel goed.

De politie is bezig met de afronding van het onderzoek. Negen tieners zijn in de afgelopen weken voorgeleid voor de kinderrechter in Zutphen. Zij zijn onder voorwaarden in vrijheid gesteld en twee van hen worden verdacht toch weer een strafbaar feit te hebben gepleegd. Eén 19-jarige Winterswijker is verhoord over mogelijke betrokkenheid in dit onderzoek. Vervolgens zal het proces-verbaal worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Zutphen. Met het overdragen van dit proces-verbaal eindigt het contact /begeleiding van deze jongeren niet. Zij worden verder begeleid b.v. binnen Netwerk12+.Ander nieuws