Header image

GGD Gelre-IJssel publiceert factsheet sociale participatie

REGIO - Ouderen die deelnemen aan sociale activiteiten zijn over het algemeen gezonder en voelen zich beter dan zij die nauwelijks sociaal actief zijn. Als ouderen iets doen waarbij zij andere mensen ontmoeten, maakt dat het sociale netwerk van ouderen groter en sterker. Hierdoor zijn zij minder kwetsbaar en lopen minder kans op sociaal isolement, bijvoorbeeld wanneer de partner wegvalt of als lichamelijke beperkingen optreden. Daarom is het belangrijk dat ouderen sociaal actief zijn. Gemeenten kunnen hen daarbij op verschillende manieren ondersteunen. Door landelijke wetgeving hebben gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden gekregen ten aanzien van ouderen. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het scheppen van voorzieningen zodat ouderen deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het onderwerp sociale participatie van ouderen raakt aan beide onderdelen. Het doel van de factsheet is het bieden van een handreiking aan gemeenten om de sociale participatie van ouderen in hun gemeente te stimuleren en in stand te houden.

Bijna de helft van de ouderen is sociaal actief. Een veilige buurt, voorzieningen dichtbij en goede openbaar vervoersvoorzieningen zijn bevorderlijk voor sociale participatie. Dit geldt ook voor factoren in de sociale omgeving, zoals het ontvangen van steun en het hebben van contacten in de buurt. De andere helft van de ouderen is weinig sociaal actief. Dit zijn vooral vrouwen van 75 jaar en ouder, meestal laag opgeleid en vaak alleenstaand. Ook mantelzorgers die zorgen voor hun eigen partner zijn weinig sociaal actief. Daarnaast hangt het hebben van een chronische ziekte, beperkingen en psychische problemen samen met een verminderde sociale participatie.

Gemeenten kunnen een rol spelen bij de sociale participatie van ouderen. Dit kan door het (nog) beter beschikbaar maken van voorzieningen en activiteiten in de buurt. Dit kan onder andere door een duidelijke presentatie van de voorzieningen of activiteiten. Belangrijk hierin is om de mogelijkheden die ouderen nog wel hebben te benadrukken. Door de ouderen ook zelf te betrekken bij het organiseren van activiteiten, is het mogelijk om de activiteiten af te stemmen op de aanwezige kennis en de behoeften van de verschillende doelgroepen.

Informatie De factsheet ‘Sociale participatie bij ouderen in de regio Gelre-IJssel’ is te vinden op de website van de GGD: www.ggdgelre-ijssel.nl.Ander nieuws